FANDOM


Bleed Out(出血)

Bleed Out
出血
360px
360px
任務介紹
目的 救起乐文唔卑歐比尼亞黑幫打佢
任務所屬 乐文篇
參與人員 乐文、歐比利亞黑幫
失敗因素 乐文死左、跟漏歐比尼亞黑幫小頭目
獎勵因素 刀一把(可以不要)
過關技巧 先殺死兩個小嘍啰,然後追小頭目跟住KO佢

今日系個好日子,列高接到冪莎嘅電話,啱啱想去同佢約會,開到半路,麻煩鬼表哥又打電話過黎了,話系公園被人圍,要佢過去幫拖。列高可以選擇cut佢電話或者過去穩佢,本着兄弟如手足女人如衣服的態度,我勸你們還是先去找冪莎,當然我們這一章寫的是去找乐文的。

半路折返開車去乐文講嘅公園,睇到乐文已經被人打趴了。"撲街!又繫上次果兩隻蛋散!"列高氣憤不已,即刻沖入去幫乐文出氣。如果貿然入去,可能被人圍毆,如果你可以搞到條棍就好了,沖入去,有棍嘅話直接打,沒棍就要小心了,鼠標右鍵鎖定敵人,左鍵出拳,R鍵組合拳,Q鍵正踹,速戰速決,因為是兩個敵人,當敵人還手攻擊嘅時候,快速按住空格,或者可以一邊打一邊有節湊感按空格,甘樣敵人打過黎嘅時候就可以收身避開,然後快速點鼠標左鍵還擊,敵人會被列高一招秒殺。凈翻一個敵人就好打了,可以慢慢玩死佢。

跟住過去扶起乐文,然後見到有條友開車準備着草。乐文話:"果個人都系歐比尼亞人黎噶!"列高二話不說同乐文上車直追,唔好妄想可以提前KO佢,呢段時間佢系無敵嘅,曾經試過秘籍調出火箭筒射中他車都沒事,開車射輪胎之類嘅就更加沒可能,你要做嘅只系追,佢部車比較靈活,乐文架車比較遲鈍,慢慢追,唔會漏嘅,不過有D彎位會有設定劇情,比如貨車擋路,小車橫插等等,都系佢部車過左去之後先會出現嘅,比較靠反應。

最後跟佢黎到一個倉庫,佢落車跑上樓梯,列高落車跟住追,然後去到一間房仔,敵人手裏面有刀,有棍嘅話好辦,直接打,沒棍就要小心了,唔好貿然出拳,等對方先攻擊,然後睇啱佢出刀果一剎那按空格避開,然後你會睇到列高嘅招式---空手奪白刃。刀搶過來就好辦了,三下五除二KO佢,落返樓下開車送乐文翻車行。呢個就系列高黎自由城第一個殺人任務。