FANDOM


Crime and Punishment(罪與罰)

Crime and Punishment
罪與罰
31
32
33
34
35
36
360px
360px
任務介紹
目的 幫科斯天搶HDTV
任務所屬 迪美茨篇
參與人員 基本人員(列高)
失敗因素 撞壞架車
獎勵因素 差佬任務開啟
過關技巧 逐個穩,沒技巧

乐文打電話卑列高話有事穩佢,去到指定地點發現鬼影都沒只。列高沒辦法到處叫乐文個名。最後居然系旁邊嘅一個垃圾桶度聽到乐文把聲。列高過去打開垃圾桶,見度乐文個死樣,又無奈又好笑。問佢點解呢埋系度。乐文話最近風聲好緊一定有人尋仇,列高安慰佢話放心,有我系度沒甘多事...話都沒講完乐文特然慌慌張張甘對住列高後面大叫,列高仲未反應過黎就被後面嘅一個揸AK的大隻佬打暈左。乐文馬上收翻落垃圾桶,大隻佬一腳芿開垃圾桶拿槍指住乐文話大佬叫你地兩個翻去見佢,乐文自知空多吉少,死命話唔去。大隻佬唔聽佢啰嗦直接塞佢上車翻去佢地大佬屋企。

列高系卑乐文吵醒嘅,佢發現自己系一個類似地下室甘嘅地方。呢個時候出現幾個人,其中一個應該系"軍師"。帶着眼鏡,睇落去比較斯文。佢問列高:"邊個罩你啊?""我大佬。""你大佬系邊個!""哈哈,我大佬系乐文!對面果個!哈哈"乐文聽到列高甘講,即時搖頭話唔系,仲話列高害佢,所有野都系列高搞出黎嘅,無關佢事。呢個時候旁邊一個揸鋸嘅人見列高甘囂張不知天高地厚,就話:"死仔你信唔信我鋸左你啊啦!""甘閪有本事米鋸啰~我好驚啊,哈哈~"可能系聲音太大驚動左大BOSS,樓梯口出現一個人:"邊個甘吵!!搞度我老婆嬲了!!!"呢個人就系之前萎濑講嘅科斯天。佢問果個好似"軍師"甘樣嘅人:"迪美茨,發生咩事,點解甘吵!""大佬,佢地系殺死萎濑嘅人,宜家幫你捉左翻黎了。"科斯天望住列高不可一世個樣,問:"你點解要殺萎濑?""因為佢樣衰!""哈哈,好!我想殺佢好耐了,只不過搶左佢老婆,就留翻條命仔卑佢。"跟住一槍殺左啱先話要鋸列高嘅人。"死仔,你夠串!幫我做嘢啦!"科斯天講完準備翻去,點知乐文呢個沒見過世面嘅見到啱啱有個人死系佢面前,嚇到哇哇大叫,科斯天一怒之下卑左粒子彈乐文。列高緊張甘望住乐文驚佢出事,迪美茨同列高講會帶佢表哥去睇醫生,叫佢宜家先去幫佢地手搶部車,裏面全部都系HDTV,不過具體系邊度就唔知,要列高去穩部警車黎鎖定目標。列高緊張甘望住受傷嘅乐文,無奈甘出門為呢班大佬做事。

出門口往左走,冇幾耐會見到有個差佬開住部警車過黎,跟住慌慌張張甘跑去一間別墅後面散步。過去上車,地圖出現三個墨綠色圓點。開車去逐部查。按G系響喇叭叫停車輛。一般情況下第一步冇可能系target,第二部可能性亦唔系好大,除非你RP爆。第三部就一定系了。響喇叭叫停target落車查看,當佢地拉開尾箱嘅時候有個人會對你開槍,可以KO佢或者直接開走,反正佢一般打唔中你。上車按指示開到指定車庫停車。任務完成。

本章結束後警車任務開啟,可以好似SA甘開車捉賊。不過本作引入通緝犯呢個概念,可以去對付一D大BOSS級人物,並唔系只有隨機刷出黎嘅二打六,刺激同遊戲性增強,更加好玩。

de:Crime and Punishment