FANDOM


Uncle Vlad(萎瀨大叔)

Uncle Vlad
萎濑大叔
360px
360px
360px
360px
360px
360px
360px
360px
任務介紹
目的 殺左萎瀨
任務所屬 萎瀨篇(其實應該算樂文篇)
參與人員 樂文、萎瀨
失敗因素 樂文死左、跟漏萎瀨
獎勵因素
過關技巧 好簡單,跟緊萎瀨就得了

志國黎到路文嘅車行,見到樂文喊到老豆都誤認得,問佢咩事。路文話萎瀨送左頂綠帽被佢帶。琴晚佢見到瑪露妮架車系萎瀨屋企下面停左成晚。"吳洗講都知你踎系度等左成晚啦,我早就發現佢地有路了。""感你唔同我講???點解你唔幫我啊??""我點幫你啊?你成日都甘懦弱,我今日就去幫你討回公道!"樂文見列高講真嘅,驚搞大件事,即刻話算了算了。"吶~ 你睇你,甘個款我點幫你啊?"列高講完直接出門口開車去穩萎瀨,樂文冇辦法只好跟住列高出去。

去到酒吧,萎瀨一聽力高系過黎討公道嘅,即刻哈哈大笑:"就憑你地兩條粉腸想拿我命??哈哈,下世啦!"但系佢見到列高眼裏面果一股殺氣,佢感覺有D心涼,叫手下頂住,自己從後門跑出去着草。立刻拿小志國卑你果把手槍出黎,秒殺兩個嘍啰。出門上車追萎瀨,一路有好多設定劇情擋住你去路,要小心開車,唔好跟漏,最後萎瀨會系一個橋墩附近撞車,開門出去了解萎瀨。樂文仲一邊話算了算了唔好搞大件事。列高理都唔理路文就落車過去穩萎瀨。萎瀨企系橋下,明知死期已到,仲口沒遮攔,系度講樂文系個軟弱的男人,列高系個廢材,凈系識得跟住個沒用嘅阿哥穩食,唔系多得自己好人卑你做事還債你地早就被人砍死了。列高面無表情望住萎瀨,拿出手槍,對住萎瀨腿上就是一槍,萎瀨開始求饒,求列高不要殺他,他可以把瑪露妮還給樂文,以後不再騷擾他們,變得真系快,不過列高知道放虎歸山是什麼後果,佢拿槍行埋去,頂住萎瀨個頭講:"再見了,萎瀨"然後馬上扣動扳機,萎瀨整個人朝後倒去,重重地倒在地上。

聽到槍聲嘅樂文馬上落車跑過黎:"我叼,叼!列高,你殺左佢,列高你殺左佢啊!!我地會好麻煩噶!!!"樂文轉過頭去念念有詞,話列高自從黎左自由城就搞到佢冇好日子過,宜家仲殺埋萎瀨,頂頭大佬肯定唔會放過佢地。列高都知道今次件事搞大左,默默講話自己黎自由城系因為要穩當時背叛佢地部隊嘅人,霖唔到過黎呢邊冇幾耐就發生甘多事。樂文打斷佢話你唔好次次出事就爆單大野出黎卑我聽,宜家條屍點算?列高話丟入海度得了,然後同樂文一起拖條屍落海。然後翻上車送樂文翻屋企。路上樂文話呢單嘢冇甘簡單,肯定有人黎尋仇,要列高呢排小心D,冇事唔好周圍走。任務完成。