FANDOM


No Love Lost(唔好拍拖拍到傻左)

No Love Lost
唔好拍拖拍到傻左
300px
任務介紹
目的 杀左雁娜条仔
任務所屬 特米茨篇
參與人員 雁娜条仔、一大班飞车党(可以无)
失敗因素 雁娜条仔走甩
獎勵因素
過關技巧 小心驾驶,路上KO佢,避免公园大战

科斯天屋企又吵喧巴闭了。科斯天系度怪责佢老婆教坏自己个女,搞到佢宜家系出面随便同人约会,呢排仲同个古惑仔拍拖。科斯天好嬲,叫力高去杀左个古惑仔。仲卑佢个女张相力高睇:"佢叫雁娜,帮我搞掂佢身边嘅古惑仔!"

力高知道接嘅任务都系杀人噶了,不过今次更加荒唐,开车黎到指定地点,见到雁娜同一个揸摩托车嘅古惑仔系度约会,力高行埋去同古惑仔讲:"有人叫我黎提醒你,离雁娜远D,如果唔系就拿你命!"古惑仔听到即刻上摩托车走佬,仲对力高讲:"有本事你就跟我黎,我成班兄弟等紧你!"力高马上上旁边一架准备好嘅摩托车,开衡马力冲上去,如果有枪可以一边开车一边打佢,好快佢就会死。如果惊控制唔到就跟住佢开,过一阵佢会开到一个公园,然后成班兄弟会埋黎一起开枪打你,咁就困难了,稳好掩体射死嗮佢地,当然最好系系公路就KO佢,甘样方便得多。

搞掂之后打电话话卑科斯天同佢讲人已经杀左,任务完成。