FANDOM


Easy Fare(簡單任務)

Easy Fare
简单任务
360px
任務介紹
目的 幫積明擺脫差佬
任務所屬 乐文篇
參與人員 積明、差佬
失敗因素 卑差佬捉到、積明死左
獎勵因素 噴漆店
過關技巧 小心駕駛,兜小路,避免重定位

列高又去到車行,發現上次那個猥瑣大叔又系度調戲乐文條女,原來佢叫萎濑。見度列高,萎濑蔑視的盯着列高,叫佢幫自己沖杯咖啡。列高頓時火起,一股殺氣從眼中逼出,直指萎濑。萎濑見眼前呢個人身材魁梧,不敢多嘴,嘲笑甘講:"都好,我幫你沖杯咖啡。"呢個時候乐文翻黎,見到氣氛唔對路。馬上打圓場。聽到乐文話列高整死幾個歐比尼亞人,越離越覺得列高唔簡單,然後話如果乐文真系還吳起錢,可以叫列高幫佢做野頂數。然後就走了。乐文見佢走左,同列高講,話有個老客戶要佢去接。列高霖住環掂都冇嘢做,就幫表哥佢接人。

按指示走到目的地,接左乐文嘅老客戶積明之後,送去指定目的地,路上積明問乐文點解唔自己黎,列高話路文又D事,如果你信得過路文,就應該信得過我。到目的地之後積明啱啱落車,馬上被警察包圍。迅速帶住積明兜小路走,通緝級別系兩星。今次亦都系第一次被通緝任務,本作警方AI有較大提升,引入包圍圈呢個概念,以你第一次被發現嘅點為圓心,展開追逐搜捕。如果你逃出呢個圈,你就可以擺脫追捕,但如果你逃嘅時候被警察再發現一次,就會重定位,你又要從新穩路線逃跑。因為系第一次,難度唔算好大,走小路好快就逃脫了。

逃脫之後送積明佢新嘅目的地,本作新嘅噴漆系統點正式開啟。以後有咩事被通緝可以黎呢度噴漆消星。任務完成。