FANDOM


Out of the Closet:出櫃(上)

Out of the Closet

出柜(上)

300px

目的

约会范茨·汤

任务所属

布鲁士篇

参与人员

基本人员

失败因素

回复邮件时选择否定

奖励因素

过关技巧

按提示操作

力高又黎到布魯士嘅車房,佢表哥路文都系度,布魯士一見到力高就叫佢打自己個肚,話有肌肉唔驚。力高一拳過去打到佢訓低。

轉過頭力高見到路文系度上網,見到有個女仔問路文系邊個。路文問:"生得點啊覺得?""OK啦"力高講完路文同布魯士都哈哈大笑。原來系個男嘅!同志取向。激到力高想殺人。呢個時候布魯士同力高講:"言歸正傳,上次你殺果個威華士有個表哥,欠左我D錢,但系依家佢可能知道佢細佬卑我殺左,話想做低我,仲話我欠佢錢。我想你過去搞掂佢""你想我點殺,佢平時系邊度出現?"力高問完路文即時回答:"好簡單,我設計左一個好好嘅idear,你扮成GAY去約佢出黎,跟住再殺佢。"講完又同布魯士系度笑。力高話你講個JB,呢種嘢我唔做。路文話你頭先話去"都OK噶喔,哈哈!"力高無奈搖頭:"聽住,路文。你系個撲街。"然後無奈甘行出門口。留低路文同布魯士系度歡樂。

穩部車開車去網吧,就快入到去嘅時候路文會被個電話你,話條友叫范茨·湯,系GAY友網站裡面穩。入去按提示操作左上角會一步一步教你點做,然後穩到"French Tom"然後DATE佢。順面回復一下郵件。

退出網站任務提示約會成功,期間可以做其他任務,過兩日范茨·湯會打電話卑你。


Out of the Closet:出櫃(下)

Out of the Closet

出柜(下)

300px

目的

杀死范茨·汤

任务所属

布鲁士篇

参与人员

范茨·汤

失败因素

范茨·汤走甩

奖励因素

过关技巧

无难度

接到范茨·湯嘅電話按時赴約,地點系你第一間屋旁邊。地圖有標示。

去到指定地點自動CG,范茨·湯見到你第一句話就系:"我叼,點會系個大男人噶?!你唔系話你好溫柔嘅咩?""奧~令你唔會真系唔好意思。不過我只系奉布魯士之命送你去穩你細佬威華士嘅。"講完呢句就可以企起身開槍爆佢頭了。

任務完成,RP好槍聲唔會引黎差佬。