FANDOM


The Master and the Molotov(科斯天同莫洛托夫)

The Master and the Molotov

科斯天同莫洛托夫

300px

目的

杀死科斯天

任务所属

特米茨篇

参与人员

基本人员(力高)

失败因素

科斯天走甩

奖励因素

过关技巧

速度要快、及时找到掩体、射击准确

特米茨打电话卑力高同佢讲大件事了,叫佢去公园商议一下。黎到公园,特米茨同力高讲:"因为科斯天行事不顾后果,过于鲁莽,得罪左比佢大嘅帮派,上次杀嘅领利就系果个帮派罩嘅,琴日你又去炸人地个场,佢地话要拿你命。不过我同佢地交涉过,你都系帮大佬做嘢遮,啱好你又有能力,多个朋友不如多个敌人。佢地话如果你肯做低科斯天就一笔勾销。当咩事都没发生过。"力高没办法,只好应承。

根据指示黎到派华斯卓嘉酒吧,特米茨专登飞条短话卑你知门口有避弹衣,过去着好冲入酒吧,科斯天见你来势汹汹,自知不妙,但又唔知咩事:"你黎呢度做乜野,力高?""科斯天,你做嘢踩过界,得罪左太多人,我唔杀你,人地就会黎杀我。""哼!就凭你?睇下点!"科斯天讲完留低成班僆系度对付你,自己走后门逃逸。

速度解决面前两条友,然后稳掩体搞掂酒吧里面嘅其他残兵。追出门口小心D,有条友揸散弹嘅,稳掩体搞掂之后速度从后门出去,没掩体要快,一共5、6个敌人,反正有避弹衣都唔系太大问题。搞掂之后追上楼梯得翻科斯天一个,佢企定定咩都唔会讲,对住佢嘅头黎一枪,任务完成。

旁边有只小鸟发红光,顺面搞掂埋佢,呢个系本作新增收集系统,集齐200只小鸟之后会有嘢送。