FANDOM


第三章:Three's a Crowd(三人行)

Three's a Crowd
三人行
360px
任務介紹
目的 幫路文接佢條女瑪露妮同冪莎
任務所屬 乐文篇
參與人員 瑪露妮、冪莎
失敗因素 乐文架車壞左、瑪露妮死左、冪莎死左
獎勵因素 女友一個(冪莎)
過關技巧 開車...到目的地就行了

自從上次歐比尼亞人嘅出現,乐文好耐都唔敢出門口,啱好列高黎到車行,見到乐文卑歐比尼亞人恐嚇,馬上出手制止,趕走果兩個歐比尼亞人之後,乐文接到個電話,佢條女話系車站冇人接,路文又唔敢出去,所以就叫列高幫手去車站接下佢地。

開路文果部殘到漏嘅車順着GPS走,冇幾耐就黎到車站,見到兩位靚女企系度傾計,大小姐系唔會自己走過嚟問你嘅,響下喇叭,兩位靚女會望過黎然後上車。跟住其中一個話要去某個地方,跟住GPS走,路文條女瑪露妮會系甘同你傾計,但列高就少言寡語,跟住瑪露妮覺得佢個friend冪莎好適合列高,死猛撮合你地,當你開車到目的地嘅時候,冪莎會同你交換電話。哈哈,佢就系你系自由城嘅第一條女了,等佢地落車,打個電話卑乐文,同佢講識左個女仔,叫冪莎,乐文叫你買件新衫去同人地約會。跟住地圖會標示新嘅路線,沿着路走,你會見到一間新嘅服裝店,停好車入去裝飾下自己啦,中意買咩就買咩。然後出翻黎馬路,任務完成,路文卑你果部十年前嘅電話所有功能全線開通。你可以隨時打電話卑佢地了。