FANDOM


全篇五區一島 都系真實存在

Broker
堡卡区
400px
五區一島之---堡卡

Broker---堡卡區

對應現實生活中的布魯克林區。主角一開始就系呢度,人口繁多,擁有悠長嘅歷史文化,商鋪林立,每一片土地都記錄著美國歷史嘅變遷同進步,而且人性溫和,居住系度絕對系好選擇。但系罪案嘅發生亦不容小視,呢度充滿危險同未知。


Dukes
渡卡区(公爵区)
400px
五區一島之---渡卡(公爵)


Dukes---渡卡區(直譯為公爵區)

對應現實生活中的皇後區。整潔有序,民風淳樸。高價別墅,初來咋到你一定以為呢度系生活嘅天堂,其實呢只不過系表面現像。自由城每一處土地都充滿罪惡,包括呢個所謂嘅"公爵"區,如果你冇遵守呢度嘅規矩,你一樣會迎來一場大戰。


Bohan
波垦区
400px
五區一島之---波墾區


Bohan---波墾區

對應現實生活中的布朗克斯區。如果你覺得渡卡區系天堂,甘呢度一定系地獄!呢度展現嘅系美國最黑暗嘅一面,龍蛇混雜,拉丁美洲、非洲、牙買加...世界各地一切嘅人口全部湧向呢度,犯罪系呢個區系家常便飯,警察全部想調出呢個區。街頭隨處可見毒販、混混、廝殺、妓女...一切罪惡因素都系呢度產生。


Algonquin
雅港乾区
400px
五區一島之---雅港乾區

Algonquin---雅港乾區

對應現實生活中的曼哈頓區。這裏是GTA世界的CBD,擁有全自由城最高嘅大廈,最先進嘅汽車,最成熟嘅OL,最好服務嘅餐廳,最昂貴嘅西服,最乾淨嘅路面,最大嘅購物天堂。自由城最好嘅一面就系呢度。住系呢個位置同渡卡區一樣系享受。如果渡卡區系一份天堂般嘅寧靜,甘呢度就系一份天堂般嘅繁華。跟得上生活嘅節湊,住得起高價嘅樓房,呢度絕對系你應該住嘅地方!


Alderney
奥德利区
400px
五區一島之---奧德利區
Alderney---奧德利區

對應現實生活中的新澤西。貧窮、落後、遍地嘅工廠、監獄、殘缺嘅牆壁、腐敗嘅民風...呢度一切只會讓你對自由城失去信心,呢度一切都顯得低俗,冇人中意住系呢度,除非太窮。如果波墾區系最亂嘅地方,呢度就系最窮嘅地方。


Happiness Island
幸福岛
400px
五區一島之---幸福島

Happiness Island---幸福島

對應現實生活中的自由島,坐立於港口。呢度系一個悠閑嘅小島,觀光遊客最中意呢度。拍照、合影、留念...呢度一切洋溢着歡樂、幸福。被R*譽為幸福島。