FANDOM


Bull in a China Shop
去陶瓷店踩場
10
11
任務介紹
目的 幫萎濑收保護費
任務所屬 萎濑篇
參與人員 陶瓷店老闆
失敗因素 除基本因素(力高死亡和被捉)
獎勵因素 的士開啟,可以隨時打的
過關技巧 打碎佢玻璃就得了

去陶瓷店踩場(英語:Bull in a China Shop)係《俠盜獵車手IV》中嘅一個任務。

流程

今日萎濑打電話卑列高,話系酒吧等佢,有野做。列高為左幫乐文還債,好唔情願甘去左酒吧。

入到酒吧,列高見到不可一世嘅萎濑扮到好似教父甘,越離越睇吳起佢。佢話有個賣陶瓷嘅韩国人唔生眼,唔肯交保護費,叫列高去卑D顏色佢睇下。列高心霖你都系個收保護費嘅小兒科嗟~串個JB啊~好唔情願甘接左任務。

出翻黎大街,多左部車,上車開去指定地點,呢部車嘅操控系GTA4裏面最好嘅車,速度又夠快,想保留嘅話停系屋企門口嘅停車線裏面就得了,去到任務點,老闆出黎問列高有咩事,列高話我系幫萎濑黎收保護費嘅。老闆一句頂死話我唔需要任何保護!列高心霖,我睇你硬得去邊!走去旁邊堆填區隨手拾兩塊磚,對住佢間鋪嘅玻璃掉過去,玻璃爛左店主就會出黎求你,叫你唔好再搞佢,佢以後會按時卑保護費,然後將今個月嘅保護費交卑列高,拿住錢翻去交卑萎濑,萎濑見列高甘幫得手,決定以後會卑多D嘢列高做。任務完成。

從宜家開始可以打的了,按E吹口哨呼喚的士佬,或者長按F直接上車。的士好方便,去邊度都系瞬移,上車選擇目的地按回車就到了,想看風景可以不按回車慢慢欣賞。