FANDOM


Dukes distrito GTA IV

公爵區嘅景觀

公爵區(音譯為渡卡區,英語:Dukes)係《俠盜獵車手IV》中一個區域。

對應現實生活中的皇後區。整潔有序,民風淳樸。高價別墅,初來咋到你一定以為呢度系生活嘅天堂,其實呢只不過系表面現像。自由城每一處土地都充滿罪惡,包括呢個所謂嘅"公爵"區,如果你冇遵守呢度嘅規矩,你一樣會迎來一場大戰。