Grand Theft Auto 1, Grand Theft Auto: London 1969Grand Theft Auto: London 1961 ban đầu được giới thiệu với một lượng vũ khí rất hạn chế. Dưới đây là những vũ khí có trong các bản mở rộng.

Mô tả

Tổng cộng chỉ có 5 loại vũ khí có sẵn trong trò chơi, thứ nhất là cận chiến mà không gây ra thiệt hại trong khi bốn vũ khí còn lại được thiết kế để phá hoại và giết người. Vũ khí hầu như giống hệt nhau trong bản mở rộng của London nhưng lại có những thiết kế đồ họa khác nhau để phản ánh từng thời kỳ của phiên bản trò chơi.

Vũ khí trong GTA 1 thường có được bằng cách phá vỡ thùng phân tán quanh ba thành phố của trò chơi, bất kể người chơi đang ở trong một chiếc xe; vũ khí cũng có thể được lấy từ những người đã chết có vũ trang. Số lượng đạn dược cho tất cả vũ khí được đo bằng đơn vị, và rất đơn giản khi so sánh với các vũ khí khác hiện đại hơn trong loạt GTA.

Hệ thống vũ khí của GTA 1 làm cơ sở để cải tiến và mở rộng các phiên bản tiếp theo, vì tất cả các vũ khí đã có mặt ở hầu hết loạt trò chơi GTA, ngoại trừ súng phun lửa là không có trong Grand Theft Auto IV.

Danh sách vũ khí

Tên Chỗ Biểu tượng
(GTA 1)
Biểu tượng
(GTA London)
Cận chiến N/A Không; được kích hoạt khi người chơi không có vũ khí Như trên.
Pistol 1
Pistol-GTA1-icon.png
Pistol-GTAL-icon.png
Súng máy 2
Machinegun-GTA1-icon.png
Machinegun-GTAL-icon.png
Tên lửa 3
RocketLauncher-GTA1-icon.png
RocketLauncher-GTAL-icon.png
Súng phun lửa 4
Flamethrower-GTA1-icon.png
Flamethrower-GTAL-icon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.