FANDOM


WeaponRack-GTAV

Một dàn vũ khí bên trong một cửa hàng Ammu-Nation.

Danh sách vũ khí dưới đây có thể xuất hiện trong Grand Theft Auto VGrand Theft Auto Online.

Bảng

Ghi chú

Chú thích Ý nghĩa
[CE] Chỉ xuất hiện trong phiên bản sưu tầm (PS3, Xbox 360) & phiên bản làm lại (PC, PS4, Xbox One).
[EV] Chỉ xuất hiện trong phiên bản làm lại (PC, PS4, Xbox One).
[RP] Xuất hiện cho toàn bội người chơi hoàn thành nhiệm vụ "Prologue" trên hệ máy PS3 và Xbox 360 và nâng cấp lên phiên bản làm lại (PC, PS4, Xbox One).
[R*] Xuất hiện cho tất cả người chơi đã tạo một tài khoản Rockstar Social Club và liên kết với tài khoản Playstation Network hay Xbox Live của họ.
[DLC] Xuất hiện trong bản cập nhật DLC (Downloadable Content).
[SP] Chỉ xuất hiện trong chế độ cốt truyện.
[ON] Chỉ xuất hiện trong Online.
[MOD] Vũ khí có lựa chọn phụ kiện.

Mục lục

Grand Theft Auto V bao gồm 87 vũ khí khác nhau.

  • 21 vũ khí trong mục lục này chỉ xuất hiện trong Online.
  • 39 vũ khí trong mục lục này được bổ sung thêm từ DLC.
  • 22 vũ khí trong mục lục này độc quyền trong phiên bản làm lại của trò chơi (Xbox One, PlayStation 4PC).
  • 45 vũ khí trong mục lục này là phiên bản gốc hoàn toàn.
  • 6 vũ khí trong mục lục này chỉ xuất hiện trong phiên bản cốt truyện.
  • 12 vũ khí trong mục lục này là dạng biến thể "Mark II" và có thể nâng cấp.

Không giống như những trò chơi khác là người chơi chỉ mang được một loại mẫu súng duy nhất, người chơi bây giờ có thể đem toàn bộ vũ khí vào tham gia cùng một lúc. Vũ khí xuất hiện thêm tính năng độ mới giống như phương tiện được gọi là Phụ kiện, giúp gia tăng sức mạnh tổng quát của chúng (ví dụ như, kính lúp áp vũ khí cho khả năng phóng to và độ chính xác tốt hơn). Kể cả nếu vũ khí có hết đạn hay bị bắt giữ bởi cảnh sát trong phần chơi cốt truyện, vũ khí vẫn được giữ lại sau này cho người chơi nạp lại đạn, để giảm giá thành mua vũ khí mới, chỉ việc nạp đạn cho rẻ hơn. (đại loại như nếu người chơi sử dụng hết toàn bộ viên đạn vào một súng tay như Pistol, toàn bộ súng tay khác với viên đạn của chúng vẫn còn thì người chơi có thể cất súng tay hiện tại của họ đi và đổi sang súng tay có đạn khác).

Danh sách vũ khí dưới dạng bảng sau đây dựa vào nguyên lý hoạt động của Weapon Wheel.

Gần Súng tay Súng săn
Submachine Guns &
Light Machine Guns
Assault Rifles Sniper Rifles
Vũ khí hạng nặng Vũ khí ném Đặc biệt

Điều hướng