FANDOM


Danh sách vũ khí

Danh sách vũ khí trong từng trò chơi
GTA V | GTA Chinatown Wars | The Ballad of Gay Tony | The Lost and Damned | GTA IV | Vice City Stories | Liberty City Stories | GTA San Andreas | GTA Vice City | GTA III | GTA 2 | GTA 1


Thể loại vũ khí trong từng trò chơi
GTA V | GTA IV | Vice City Stories | Liberty City Stories | GTA San Andreas | GTA Vice City | GTA III | GTA 2 | GTA London 1961 & 1969 | GTA 1


Hãng sản xuất vũ khí
Coil | Hawk & Little | Shrewsbury | Vom Feuer


Loại vũ khí
Vũ khí cầm tay | Súng ngắn | Súng tiểu liên | Súng săn | Súng trường | Súng máy hạng nhẹ | Súng bắn tỉa | Súng máy hạng nặng | Vũ khí ném

Trợ giúp

Để tạo một bài viết mới, chỉ cần điền tựa vào hộp phía dưới.Chủ đề liên quan