FANDOM


Vũ trụ thế giới 3D (còn gọi là: Vũ trụ 3D) là một thế giới giả tưởng nơi những trò chơi thế hệ thứ hai của dòng trò chơi Grand Theft Auto (hay còn gọi là kỉ nguyên Grand Theft Auto III hay ít phổ biến hơn là kỉ nguyên PlayStation 2) diễn ra. Thế hệ này gồm sáu tựa trò chơi được phát hành từ năm 2001 đến năm 2006.

Từ năm 2001, những trò chơi về sau được cải biến thành trò chơi tương tác ba chiều thay cho các trò chơi truyền thống trong quá khứ nên có tên là thế giới 3D, trái ngược với lối chơi màn hình phẳng hai chiều cổ điển ở thế giới 3D. Một ngoại lệ duy nhất, có một trò chơi vẫn thuộc giai đoạn này là Grand Theft Auto Advance tuy sử dụng đồ hoạ 2D. Kế nhiệm của thế giới 3D là thế giới HD, cũng là tương tác ba chiều, nhưng đồ hoạ được đẩy lên mức chân thật rất cao.[1]

Thứ tự phát hành

Trình tự cốt truyện

Chú thích


Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.