FANDOM

Bảo Nguyễn

biệt danh Brandon

Trùm băng đảng Đội trưởng băng đảng
  • Tôi sống tại HCMC, Vietnam
  • Tôi sinh ngày tháng 2 21
  • Nghề nghiệp của tôi là Student
  • Tôi là Brandon Phan (just call me "Brandon")
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.