FANDOM
"Tôi nghĩ anh đã cấu kết với một điệp viên già hèn hạ khác vốn có tư tưởng khứ hồi giống như anh làm chuyện xấu lần đầu ấy. Nhưng rồi anh đã trở thành người làm việc cho tôi, amigo à. Sự nghiệp của tôi hoàn toàn trông cậy vào anh, đối với tôi là quan trọng lắm nhé. Chúng ta là đồng sự của nhau rồi, việc đó sẽ khiến anh cảm thấy cần sau này đấy."
―Steve Haines nói với Michael De Santa trong Three's Company.

Steven "Steve" Haines là một nhân vật trong Grand Theft Auto xuất hiện dưới dạng nhân vật trọng tâm và một trong hai nhân vật phản diện trong Grand Theft Auto V, cùng với Devin Weston.

Tiểu sử

Bối cảnh

Steven Haines sinh vào năm 1975 và kết nạp Federal Investigation Bureau vào năm 1993. Một vài năm sau, anh trở thành một điệp viên FIB hạng nặng và được giao quyền lãnh đạo đơn vị FIB. Anh quản lý những điệp viên có tiếng khác gồm Andreas SanchezDave Norton. Vào năm 2008, Haines được bình chọn làm người dẫn chương trình TV về đời sống tội phạm tên là Underbelly of Paradise. Trong quá trình phát sóng, Haines cùng với người quay camera đã trực tiếp lên án những hoạt động băng đảng trong thế giới ngầm Los Santos, vốn vẫn còn có sự cạnh tranh lãnh thổ và chi phối giữa các băng. Haines cũng trở thành một nhà tổ chức lớn sau chương trình này.

Tuy nhiên, điều ngược lại của cái gọi là thành công từ "Underbelly Of Paradise", vào 2013 Haines và tay sai Andreas Sanchez làm cho FIB lũng đoạn, làm ăn hối lộ, thiếu kỷ luật. Điển hình như Haines trở mặt cấu kết với những người đồng lõa trong xã hội đen, gồm có tay tỷ phú Devin Weston tham ô lợi nhuận.

Sự kiện trước Grand Theft Auto V

Năm 2013, sau khi FIB và International Affairs Agency được bàn giao một lượng trợ cấp để điều tra những vụ khủng bố xảy ra gần đây, cả hai bắt đầu có sự cạnh tranh khốc liệt nhằm chi phối ngân sách nhà nước và vẻ vang của hai bên. Chính Haines là người đã nhiệt tình dung túng rồi sau đó đốn hạ IAA, nhằm mục đích lấy lòng tin từ chính phủ, đưa sự nghiệp của mình phổ biến ra ngoài công chúng.

Nhân vật bị giết

Nhiệm vụ xuất hiện

GTA V

Điều hướng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.