FANDOM


Bình xịt (Spray Can) là một vũ khí trong Grand Theft Auto: San andreas có nhiều tác dụng khác nhau. Vũ khí được giới
SprayCan-GTASA-icon
thiệu tron
g nhiệm Tagging Up Turf

Tác dụng

Mật hiệu

Bình xịt chủ yếu dùng để xịt lên mật hiệu của băng khác, ví dụ như Los Santos VagosBallas. Việc xịt mật hiệu chỉ ở trong Los Santos

Vũ khí

Nó còn có thể giết người bằng cách xịt vào người khác. Nó làm người ấy ngạt cho tới khi họ chết, nhưng nó không hữu dụng cho mấy.

Địa điểm

  • Ganton, Los Santos - phòng ngủ lầu trên của nhà Johnson sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tagging Up Turf
  • Ganton, Los Santos - trên mái cửa hàng Pawn, đằng sau nhà Johnson
  • Las Colinas, Los Santos - đằng sau một căn nhà nằm ở trung tâm thành phố
  • Sobell Rail Yards, Las Venturas - nằm giữa hai tòa nhà

Thông tin khác

  • Bình xịt có một đoạn giới thiệu ngắn gọn trong The Lost and Damned, trong đoạn phim mở đầu
  • Trong GTA San Andreas, nếu người chơi xịt trước gương, bình xịt sẽ trở nên vô hình
  • Vì CJ có thể dùng nó để giết người, nên bình xịt được coi là vũ khí đầu tiên mà người chơi có trongame

Hình ảnh

thumb|left|283px|link=Tập_tin:SprayGTASA.jpg
Gta 041105 spray hmed.grid-6x2

Carl Johnson sử dụng bình xịt

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.