FANDOM


"Này, anh bạn trẻ. Có một vài thằng, đang ở góc chốn nào đó, bọn chúng định bán vài cục đá đấy, tôi không biết phải làm sao, tôi muốn nói rằng là... oh, bọn chúng đã không chịu chia tiền và đồ cho tôi. Bằng mọi giá mọi cách tôi phải lấy tiền của mình cho bằng được, anh bạn hiểu không?"
Real Badman, giải thích tình hình

Shadow là một nhiệm vụ trong Grand Theft Auto IV giao cho nhân vật chính Niko Bellic bởi người bạn Little Jacob tại Dillon Street, quận Schottler, Broker.

Nội dung

Khi đến gặp Jacob, Niko bị Real Badman bắt giữ vì tưởng là trộm nhưng sau một hồi giải thích thì Badman mới hiểu ra. Badman muốn nhờ Niko giết một tên buôn ma túy cố chấp không muốn chia sẻ "tài nguyên" mà mình có được cho Badman. Niko xe chạy tới khu của tên buôn lậu và đi theo dõi hắn để biết khu vực buôn ma túy và giết tất cả người trong đó.

Mục tiêu nhiệm vụ

Để hoàn thành nhiệm vụ này, người chơi phải.

  • Tìm người bán ma túy ở South Bohan.
  • Đi theo người bán ma túy đến hang ổ của hắn bằng chân. Đi đằng sau hắn và đừng để bị thấy.
  • Bạn đã làm người bán ma túy sợ. Hãy tiếp tục đi theo hắn đến hang ổ. (Nếu bị phát hiện)
  • Người bán ma túy đã vào trong căn hộ. Đi theo/Đuổi theo, nhưng đừng đánh hắn.
  • Phá khóa cửa để mở cửa.
  • Giết người bán ma túyđồng sự của hắn.

Kẻ thù

  • Người bán ma túy
  • Các thành viên

Hướng dẫn video

GTA 4 - Mission 16 - Shadow (1080p)

GTA 4 - Mission 16 - Shadow (1080p)

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Phần thưởng cho hoàn thành nhiệm vụ này là $250. Nếu The Master and the Molotov hoàn thành rồi thì Russian Revolution sẽ được mở khóa.

Niko có thể tham gia hoạt động bạn bè với Jacob. Mở khóa các nhiệm vụ bán ma túy thông qua tùy chọn Công việc trong điện thoại.

Mẹo

  • Tốt nhất là cứ chạy theo người bán ma túy, hắn sẽ thấy và chạy thì mau dẫn đến khu của hắn hơn, nhớ là không giết hắn khi chưa tới nơi. Còn nếu đi bộ theo dõi hắn thì mất gần ba phút mới tới nơi.

Thông tin cơ sở

  • Roman Bellic sẽ gọi trong nhiệm vụ này hỏi Niko có muốn chơi bi-da với mình không thì Niko mới bảo rằng không phải là thời điểm hay để chơi vì anh đang theo dõi người bán thuốc. Nếu nói quá gần thì cuộc gọi này sẽ làm người bán phát hiện.


Điều hướng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.