FANDOM


Rockstar North Logo

Rockstar North Limited (trước đây tên là DMA Design Limited) là một công ty phát triển máy tính và trò chơi điện tử được đặt tại Edinburgh, Scotland. Chủ tịch của công ty là ông Leslie Benzies. Công ty này là một phần của Rockstar Games, được sở hữu bởi Take Two Interactive. Đây là nhà phát triển chính của loạt trò chơi Grand Theft Auto, kể cả Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas, và Grand Theft Auto V, đó là một số trong những trò chơi bán chạy nhất của hệ máy; trong hình thức trước đó là DMA. Gần đây hơn, họ là nhà phát triển của trò chơi Grand Theft Auto V. Rockstar North là một công ty sản xuất có kinh nghiệm hàng đầu của Rockstar Games, với tổng cộng 33 trò chơi được sản xuất dưới biểu ngữ DMA Design hay Rockstar North.

Trò chơi

Theo thiết kế của DMA

Theo Rockstar North

Thông tin cơ sở

  • Biểu trưng Rockstar North xuất hiện vài lần trong trò chơi; ví dụ, trong GTA San Andreas bạn có thể thấy biểu trưng này trên vị trí xuất phát nhảy dù, trên các máy chơi điện tử Let's Get Ready to Bumble hoặc Hotring Racer.