FANDOM


Rockstar Advanced Game Engine
RAGE, tên đầy đủ là Rockstar Advanced Game Engine, là một công nghệ trò chơi độc quyền được phát triển bởi Rockstar Games. Rockstar sử dụng công nghệ này để nâng cao chất lượng thế giới mở mạnh mẽ hơn cho những trò chơi ở nền tảng Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, và PlayStation 4.


Thông tin

Công nghệ này được sử dụng để phát triển các trò chơi, lần đầu tiên ứng dụng là trên Rockstar Games Presents Table Tennis [1], cho đến dòng trò chơi hiện nay là Grand Theft Auto V [2][3].

Trước khi RAGE ra mắt, Rockstar chủ yếu sử dụng công nghệ RenderWare để phát triển nhiều tựa trò chơi Grand Theft Auto trên các nền tảng PlayStation 2, Xbox, và Microsoft Windows.

Hiện tại RAGE không ngừng phát triển để tiếp tục cải thiện những trò chơi mới, đặc biệt bổ sung thêm những cơ chế tương phản ánh sáng và chuyển động vạn vật trong Grand Theft Auto V. Công nghệ này hỗ trợ DirectX 11 nhằm cải thiện mức đồ họa và độ ổn định của các trò chơi, như phiên bản nền tảng Windows của Max Payne 3.

Các trò chơi sử dụng công nghệ RAGE

Chú thích


Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.