FANDOM


Bài viết này là về toàn bộ máy chơi trò chơi console. Đối với giao diện điều khiển ban đầu, xem PlayStation 1.
PlayStation-AllConsoles

Tất cả các PlayStations xếp chồng lên nhau.


Wikipedia-logo-en
Wikipedia có bài viết về:


PlayStation (viết tắt là PS) là một dòng máy chơi trò chơi tạo ra và phát triển bởi Sony Computer Entertainment. Nó lần đầu tiên được giới thiệu bởi Sony Computer Entertainment tại Nhật Bản vào ngày 3 tháng 12 năm 1994.

Hệ thống

Trang web chính thức

Điều hướng