Sau đây là danh sách các phương tiện có thể được sử dụng trong Grand Theft Auto VGrand Theft Auto Online.

Bảng

Khóa

Tên Nghĩa là Tổng
[CE] Chỉ có trong bản Collector Edition dành cho PlayStation 3 và Xbox 360 và Enhanced Version (PC, PS4, Xbox One). 3
[EV] Chỉ có trong phiên bản Enhanced (PC, PS4, Xbox One). 202
[RP] Có sẵn cho tất cả những người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ "Prologue" trên PlayStation 3 hoặc Xbox 360 và sau đó nâng cấp lên Phiên bản Nâng cao (PC, PS4, Xbox One). 10
[R*] Có sẵn cho tất cả người chơi tạo tài khoản Rockstar Social Club và liên kết nó với tài khoản PlayStation Network hoặc Xbox Live của họ. 1
[DLC] Có sẵn từ cập nhật DLC (Nội dung có thể tải). 253
[SP] Chỉ có trong Story Mode. 15
[ON] Chỉ có trong Grand Theft Auto Online. 211
[RET] Xe có mái có thể thu/chuyển đổi được.

Nội dung

Grand Theft Auto VOnline có 532 xe riêng biệt, điều khiển được.

 • 211 trong số này là Không trực tuyến
 • 253 trong số này đã được thêm vào như một phần của DLC.
 • 202 trong số này là độc quyền cho phiên bản nâng cao của trò chơi (Xbox One, PlayStation 4 và PC)
 • 360 trong số này là hoàn toàn mới
 • 15 trong số này chỉ có một người điều khiển

Bên cạnh các phương tiện có thể điều khiển được, có 31 xe lửa và xe kéo không kiểm soát trong trò chơi:

Bảng dưới đây liệt kê các loại xe như các mô hình riêng lẻ được liệt kê trong các tệp trò chơi chứ không phải là các tên riêng biệt, và do đó các biến thể dưới dạng các mô hình riêng biệt thay vì các phần phụ được liệt kê trong bảng. Một số xe có thể chia sẻ các tập tin xử lý với các phương tiện khác.

Xe máy Xe nhỏ Xe 2 chỗ
Xe 4 cửa Thể thao Thể thao cổ điển
Siêu xe Cơ bắp Đường trường
SUV Xe tải Công nghiệp
Thương mại Tiện ích Quân sự
Xe kéo[1]
Khẩn cấp Dịch vụ Xe đạp
Máy bay Trực thăng Thuyền

Bảng hình ảnh

CHÚ THÍCH: Nhấp vào hình ảnh để đi đến bài viết của chúng, hoặc di chuột qua hình ảnh để hiện tên của chiếc xe.

Phương tiện trên cạn

Siêu xe
811-GTAO-front.png Autarch-GTAO-front.png Adder-GTAV-front.png Banshee900R-GTAO-front.png
Bullet-GTAV-front.png Cheetah-GTAV-Front.png Cyclone-GTAO-front.png EntityXF-GTAV-front.png
ETR1-GTAO-front.png FMJ-GTAO-front.png GP1-GTAO-front.png Infernus-GTAV-front.png
ItaliGTB-GTAO-front.png ItaliGTBCustom-GTAO-front.png Nero-GTAO-front.png NeroCustom-GTAO-front.png
Osiris-GTAV-front.png Penetrator-GTAO-front.png RE7B-GTAO-front.png Reaper-GTAO-front.png
RocketVoltic-GTAO-front.png SC1-GTAO-front.png SultanRS-GTAO-front.png T20-GTAV-front.png
Tempesta-GTAO-front.png TurismoR-GTAV-front.png Tyrus-GTAO-front.png Vacca-GTAV-front.png
Vagner-GTAO-front.png Vigilante Visione-GTAO-front.png Voltic-GTAV-front.png
X80Proto-GTAO-front.png XA21-GTAO-front.png Zentorno-GTAV-front.png
Thể thao
9F-GTAV-front.png 9FCabrio-GTAV-front.png Alpha-GTAV-front.png Banshee-GTAV-front.png
BestiaGTS-GTAO-front.png BlistaCompact-GTAV-front.png GoGoMonkeyBlista-GTAV-front.png Buffalo-GTAV-front.png
BuffaloS-GTAV-front.png SprunkBuffalo-GTAVPC-front.png CarbonizzareDown-GTAV-front.png Comet-GTAV-front.png
CometRetroCustom-GTAO-front.png CometSafari-GTAO-front.png Coquette-GTAV-front.png DriftTampa-GTAO-front.png
ElegyRetroCustom-GTAO-front.png ElegyRH8-GTAV-front.png Feltzer-GTAVPC-Front.png FuroreGT-GTAV-front.png
Fusilade-GTAV-front.png Futo-GTAV-Front.png Jester-GTAV-front.png Jester(Racecar)-GTAV-front.png
Khamelion-GTAV-front.png Kuruma-GTAO-front.png ArmoredKuruma-GTAO-front.png Lynx-GTAO-front.png
Massacro-GTAV-front.png Massacro(Racecar)-GTAV-front.png Neon-GTAO-front.png Omnis-GTAO-front.png
Pariah-GTAO-front.png Penumbra-GTAV-front.png Raiden-GTAO-front.png RapidGT-GTAV-front.png
RapidGT2-GTAV-front.png Raptor-GTAO-front.png Revolter-GTAO-front.png Ruston-GTAO-front.png
SchafterLWB-GTAO-front.png SchafterV12-GTAO-front.png Schwartzer-GTAV-front.png SentinelClassic-GTAO-front.png
Seven70-GTAO-front.png Specter-GTAO-front.png SpecterCustom-GTAO-front.png Streiter-GTAO-front.png
Sultan-GTAV-front.png SuranoDown-GTAV-front.png TroposRallye-GTAO-front.png Verlierer-GTAO-front.png
Thể thao cổ điển
Ardent-GTAO-front.png Casco-GTAO-front.png CheetahClassic-GTAO-front.png CoquetteClassic-GTAV-front.png
Deluxo-GTAO-front.png FränkenStange-GTAV-front.png GT500-GTAO-front.png InfernusClassic-GTAO-front.png
JB700-GTAV-front.png Mamba-GTAO-front.png Manana-GTAV-front.png Monroe-GTAV-front.png
Peyote-GTAV-front.png Pigalle-GTAV-front.png RapidGTClassic-GTAO-front.png Retinue-GTAO-front.png
Roosevelt-GTAV-front.png RooseveltValor-GTAO-front.png Savestra-GTAO-front.png Stinger-GTAV-front.png
StingerGT-GTAO-front.png StirlingGT-GTAV-front.png Stromberg-GTAO-front.png Torero-GTAO-front.png
Tornado-GTAV-front.png Tornado2Down-GTAV-front.png Tornado3-GTAV-front.png Tornado4-GTAV-front.png
TornadoCustomDown-GTAO-front.png TornadoRatRod-GTAO-front.png TurismoClassic-GTAO-front.png Viseris-GTAO-front.png
Z-Type-GTAV-front.png
Xe 4 cửa
Asea-GTAV-front.png Asea2-GTAV-front.png Asterope-GTAV-front.png Cognoscenti-GTAO-front.png
CognoscentiArmored-GTAO-front.png Cognoscenti55-GTAO-front.png Cognoscenti55Armored-GTAO-front.png Emperor
Emperor Emperor Fugitive-GTAV-front.png Glendale-GTAV-front.png
Ingot-GTAV-front.png Intruder-GTAV-front.png Premier-GTAV-front.png Primo-GTAV-front.png
PrimoCustom-GTAO-front.png Regina-GTAV-front.png RomeroHearse-Front-GTAV.png Schafter-GTAV-front.png
SchafterLWBArmored-GTAO-front.png SchafterV12Armored-GTAO-front.png Stanier-GTAV-front.png Stratum-GTAV-front.png
Stretch-GTAV-front.png SuperDiamond-GTAV-front.png Surge-GTAV-front.png Tailgater-GTAV-front.png
TurretedLimo-GTAO-front.png Warrener-GTAV-front.png Washington-GTAV-front.png
Cơ bắp
Blade Buccaneer-GTAV-front.png BuccaneerCustom-GTAO-front.png BurgerShotStallion-GTAVPC-front.png
Chino-GTAV-front.png ChinoCustom-GTAO-front.png CoquetteBlackFin-GTAV-front.png Dominator-GTAV-front.png
DukeODeath-GTAV-front.png Dukes Faction-GTAO-front.png FactionCustom-GTAO-front.png
FactionCustomDonk-GTAO-front.png Gauntlet-GTAV-front.png Hermes-GTAO-front.png Hotknife-GTAV-front.png
Lurcher-GTAV-front.png Moonbeam-GTAO-front.png MoonbeamCustom-GTAO-front.png Nightshade-GTAO-front.png
Phoenix-GTAV-front.png Picador-GTAV-front.png PisswasserDominator-GTAVPC-front.png Rat-Loader-GTAV-front.png
Rat-Truck-GTAV-front.png RedwoodGauntlet-GTAVPC-front.png Ruiner-GTAV-front.png Ruiner3
Ruiner2000-GTAO-front.png SabreTurbo-GTAV-front.png SabreTurboCustom-GTAO-front.png Slamvan-GTAV-front.png
LostSlamvan2-GTAO-front.png SlamvanCustom-GTAO-front.png Stallion-GTAV-front.png Tampa-GTAO-front.png
Vigero-GTAV-front.png Virgo-GTAV-front.png VirgoClassic-GTAO-front.png VirgoClassicCustom-GTAO-front.png
Voodoo-GTAV-front.png VoodooCustom-GTAO-front.png WeaponizedTampa-GTAO-front.png Yosemite-GTAO-front.png
Xe 2 chỗ
CognoscentiCabrioUp-GTAV-front.png Exemplar-GTAV-front.png F620-GTAV-front.png Felon-GTAV-front.png
FelonGTDown-GTAV-front.png Jackal-GTAV-front.png Oracle-GTAV-front.png OracleXS-GTAV-front.png
SentinelUp-GTAV-front.png SentinelXS-GTAV-front.png Windsor-GTAV-front.png WindsorDropUp-GTAO-front.png
Zion-GTAV-front.png ZionCabrioUp-GTAV-front.png
Xe nhỏ
Blista-GTAV-front.png BriosoRA-GTAO-front.png Dilettante-GTAV-front.png Dilettante
IssiDown-GTAV-front.png Panto-GTAV-front.png Prairie-GTAV-front.png Rhapsody-GTAV-front.png
SUV
BallerA-GTAV-front.png BallerB-GTAV-front.png BallerLE-GTAO-front.png BallerLEArmored-GTAO-front.png
BallerLELWB-GTAO-front.png BallerLELWBArmored-GTAO-front.png BeeJayXL-GTAV-front.png Cavalcade-GTAV-front.png
Cavalcade2-GTAV-front.png Contender-GTAO-front.png Dubsta-GTAV-front.png Dubsta
FQ2-GTAV-front.png Granger-GTAV-front.png Gresley-GTAV-front.png Habanero-GTAV-front.png
HuntleyS-GTAV-front.png Landstalker-GTAV-front.png Mesa-GTAV-front.png Mesa2-GTAV-front.png
Patriot-GTAV-front.png Radius-GTAV-front.png Rocoto-GTAV-front.png Seminole-GTAV-front.png
Serrano-GTAV-front.png XLS-GTAO-front.png XLSArmored-GTAO-front.png
Xe máy
Akuma-GTAV-front.png Avarus-GTAO-front.png Bagger-GTAV-front.png Bati801-GTAV-front.png
Bati801RR-GTAV-front-Sprunk.png BF400-GTAO-front.png CarbonRS-GTAV-front.png Chimera-GTAO-front.png
Cliffhanger-GTAO-front.png Daemon-GTAV-front.png Daemon2-GTAO-front.png Defiler-GTAO-front.png
Diabolus-GTAO-front.png DiabolusCustom-GTAO-front.png DoubleT-GTAV-front.png Enduro-GTAO-front.png
Esskey-GTAO-front.png Faggio-GTAV-front.png FaggioMod-GTAO-front.png FaggioSport-GTAO-front.png
FCR1000-GTAO-front.png FCR1000Custom-GTAO-front.png Gargoyle-GTAO-front.png Hakuchou-GTAV-front.png
HakuchouDrag-GTAO-front.png Hexer-GTAV-front.png Innovation-GTAV-front.png Lectro-GTAO-front.png
Manchez-GTAO-front.png Nemesis-GTAV-front.png Nightblade-GTAO-front.png Oppressor-GTAO-front.png
PCJ600-GTAV-front.png RatBike-GTAO-front.png Ruffian-GTAV-front-variant2.png Sanchez (Livery)
Sanchez2-GTAV-front.png Sanctus-GTAO-front.png Shotaro-GTAO-front.png Sovereign-GTAV-front.png
Thrust-GTAV-front.png Vader-GTAV-front.png Vindicator-GTAV-front.png Vortex-GTAO-front.png
Wolfsbane-GTAO-front.png ZombieBobber-GTAO-front.png ZombieChopper-GTAO-front.png
Khẩn cấp
Ambulance-GTAV-front-LSMC.png FIB FIB Firetruck-GTAV-front.png
Lifeguard-GTAV-front.png ParkRanger-GTAV-front.png PoliceBike-GTAV-front.png PoliceCruiser-GTAV-front.png
Police Cruiser Police Cruiser Police Prison Bus PoliceRancher-GTAV-front.png
PoliceRiot-GTAV-front.png PoliceRoadcruiser-GTAV-front.png PoliceTransporter-GTAV-front.png RCV-GTAO-front.png
SheriffCruiser-GTAV-front.png SheriffSUV-GTAV-front.png UnmarkedCruiser-GTAV-front.png
Đường trường
Bifta-GTAV-front.png Blazer-GTAV-front.png BlazerAqua-GTAO-front.png BlazerLifeguard-GTAV-front.png
Bodhi-GTAV-front.png Brawler-GTAV-front.png DesertRaid-GTAO-front.png Dubsta6x6-GTAV-front.png
DuneBuggy-GTAV-front.png DuneFAV-GTAO-front.png Duneloader-GTAV-front.png HotRodBlazer-GTAV-front.png
Injection Insurgent-GTAO-front.png InsurgentPickUp-GTAO-front.png InsurgentPickupCustom-GTAO-front.png
Kalahari-GTAV-front.png Kamacho-GTAO-front.png Nightshark-GTAO-front.png Marshall-GTAV-front.png
Mesa RampBuggy-GTAO-front.png Ramp Buggy2 RancherXL-GTAV-front.png
RancherXL2-GTAV-front.png Rebel2-GTAV-front.png Rebel-GTAV-front.png Riata-GTAO-front.png
SandkingXL-GTAV-front.png SandkingSWB-GTAV-front.png SpaceDocker-GTAV-front.png StreetBlazer-GTAO-front.png
Technical-GTAO-front.png TechnicalAqua-GTAO-front.png TechnicalCustom-GTAO-front.png TrophyTruck-GTAO-front.png
Liberator-GTAV-front.png
Thương mại
Benson-GTAV-front.png Biff-GTAV-front.png Hauler-GTAV-front.png HaulerCustom-GTAO-front.png
Mule-GTAV-front.png Mule2-GTAV-front.png Mule3-GTAO-front.png Packer-GTAV-front.png
Phantom-GTAV-front.png PhantomCustom-GTAO-front.png PhantomWedge-GTAO-front.png Pounder-GTAV-front.png
Stockade-GTAV-front.png Stockade3-GTAV-front.png
Công nghiệp
Cutter-GTAV-front.png DockHandler-GTAV-front.png Dozer-GTAV-front.png Dump-GTAV-front.png
Flatbed-GTAV-front.png Guardian-GTAO-front.png Mixer-GTAV-front.png Mixer2-GTAV-front.png
Rubble-GTAV-front.png Tipper-GTAV-front.png Tipper2-GTAV-front.png
Dịch vụ
AirportBus-GTAV-front.png Brickade-GTAO-front.png Bus-GTAV-front.png Dashound-GTAV-front.png
Dune-GTAO-front.png RentalShuttleBus-GTAV-front.png Taxi-GTAV-front.png Tourbus
Trashmaster-GTAV-front.png Trashmaster-GTAO-front.png Wastelander-GTAO-front.png
Xe tải
Bison-GTAV-front.png Bison2-GTAV-front.png Bison3-GTAV-front.png BobcatXL-GTAV-front.png
LSWPBoxville-GTAV-front.png Boxville2-GTAV-front.png Boxville3-GTAV-front.png Boxville4-GTAO-front.png
ArmoredBoxville-GTAO-front.png LSWPBurrito-GTAV-front.png Burrito2-GTAV-front.png Burrito3-GTAV-front.png
Burrito4-GTAV-front.png Burrito5-GTAV-front.png Camper-GTAV-front.png ClownVan-GTAV-front.png
GangBurrito-GTAV-front.png GangBurrito2-GTAO-front.png Journey-GTAV-front.png Minivan-GTAV-front.png
MinivanCustom-GTAO-front.png Paradise-GTAV-front.png SunsetBleachPony-GTAV-front.png Pony2-GTAV-front.png
Rumpo-GTAV-front.png Rumpo2-GTAV-front.png RumpoCustom-GTAO-front.png Speedo-GTAV-front.png
Surfer-GTAV-front.png Surfer2-GTAV-front.png TacoVan-GTAV-front.png Youga-GTAV-front.png
YougaClassic-GTAO-front.png
Tiện ích
Airtug-GTAV-front.png Caddy-GTAV-front.png Caddy2-GTAV-front.png Caddy3-GTAO-front.png
Docktug-GTAV-front.png Fieldmaster-GTAV-front.png Fieldmaster2-GTAV-front.png Forklift-GTAV-front.png
LawnMower-GTAV-front.png Ripley-GTAV-front.png Sadler-GTAV-front.png Sadler2-GTAV-front.png
ScrapTruck-GTAV-front.png Towtruck Towtruck2-GTAV-front.png Tractor-GTAV-front.png
UtilityTruckCrane-GTAV-front.png UtilityTruck2Box-GTAV-front.png Utility Truck
Tiện ích - Xe kéo
BoatTrailer-GTAV-front.png Trailersmall-GTAV-front.png TrailerSContainer-GTAV-front.png TrailerS2-GTAV-front.png
TrailerS3-GTAV-front.png Trailers4-GTAO-front.png Tvtrailer-GTAV-front.png Docktrailer-GTAV-front.png
Tr2-GTAV-front.png Tr4-GTAV-front.png Tanker-GTAV-front.png Tanker2-GTAV-front.png
Armytanker-GTAV-front.png Trflat-GTAV-front.png Trailerlogs-GTAV-front.png Tr3-GTAV-front.png
Armytrailer-GTAV-front.png Armytrailer2-GTAV-front.png Freighttrailer-GTAV-front.png MobileOperationsCenter-GTAO-front.png
Ortages-trailer-house-gtav.png Trailer-GTAV-Front-SandRake.png
Xe đạp
BMX-GTAV-front.png Cruiser EndurexRaceBike-GTAV-front.png Fixter-GTAV-front.png
Scorcher-GTAV-front.png Tri-CyclesRaceBike-GTAV-front.png WhippetRaceBike-GTAV-front.png
Quân sự
AntiAircraftTrailer-GTAO-front.png APC-GTAO-front.png Barracks-GTAV-front.png Barracks3-GTAO-front.png
BarracksSemi-GTAV-front.png Barrage-GTAO-front.png Chernobog-GTAO-front.png Crusader-GTAV-front.png
Halftrack-GTAO-front.png RhinoTank-GTAV-front.png Thruster-GTAO-front.png Khanjali-GTAO-front.png

Phương tiện đi biển

Thuyền
Dinghy-GTAV-front.png Dinghy2-GTAV-front.png Dinghy3-GTAV-front.png Dinghy4-GTAO-front.png
Jetmax-GTAV-front.png Kraken-GTAV-front.png Marquis-GTAV-front.png Police Predator
Seashark-GTAV-front.png Seashark2-GTAV-front.png Seashark3-GTAO-front.png Speeder
Speeder Squalo-GTAV-front.png Submersible-Front-GTAV.png Suntrap-GTAV-front.png
Toro-GTAV-front.png Toro2-GTAO-front.png Tropic-GTAV-front.png Tropic2-GTAO-front.png
Tug

Hàng không

Trực thăng
Akula-GTAO-front.png Annihilator-GTAO-front.png Buzzard-GTAV-front.png BuzzardAttackChopper-GTAV-front.png
Cargobob-GTAV-front.png Cargobob2-GTAV-front.png Cargobob3-GTAV-front.png Cargobob4-GTAO-front.png
FH-1 Hunter Frogger-GTAV-front.png Frogger2-GTAV-front.png Havok-GTAO-front.png
Maverick-GTAV-front.png PoliceMaverick-GTAV-front.png AirAmbulance-GTAV-LShospital.jpg Savage-GTAO-front.png
Skylift-GTAV-front.png SuperVolito-GTAO-front.png SuperVolitoCarbon-GTAO-front.png SwiftClassic-GTAV-front.png
SwiftDeluxe-GTAV-front.png Valkyrie-GTAO-front.png ValkyrieMOD0-GTAO-front.png Volatus-GTAO-front.png
Máy bay
AlphaZ1-GTAO-front.png AtomicBlimp-LSIA-GTAV.png Avenger-GTAO-front.png Besra-GTAV-front.png
CargoPlane-GTAV-front.png Cuban800-GTAV-front.png Dodo-GTAV-front.png Duster-GTAV-front.png
Howard-NX25-GTAO-front.png Hydra-GTAO-front.png Jet-GTAV-front.png LF22-Starling-GTAO-front.png
BuckinghamLuxor-GTAV-front.jpg LuxorDeluxe-GTAV-front.png Mallard-GTAV-front.png Mammatus-GTAV-front.png
Miljet-GTAV-front.png Mogul-GTAO-front.png Nimbus-GTAO-front.png P45-Nokota-GTAO-front.png
P996LAZER-GTAV-front.png Pyro-GTAO-front.png RM10-Bombushka-GTAO-front.png Rogue
Seabreeze-GTAO-front.png Shamal-GTAV-front.png Titan-GTAV-front.png Tula-GTAO-front.png
Ultralight-GTAO-front.png V65-Molotok-GTAO-front.png Velum-GTAV.jpg Velum5Seater-GTAO-front.png
Vestra-GTAV-front.png Volatol-GTAO-front.png XeroBlimp-GTAVPC-Front.png

Thống kê

Dưới đây liệt kê tất cả dữ liệu được trích xuất từ Handling.dat trong Grand Theft Auto VGrand Theft Auto Online.

Trên cạn

Phương tiện trên cạn - Thống kê
Dòng phương tiện Kiểu Nhà chế tạo Tên xử lý Kiểu tên Tốc độ cao nhất (kmh) Hộp số Trọng lượng (kg) Hệ thống truyền lực
Siêu xe 811 Pfister PFISTER811 pfister811 159.3 6 1600 AWD
Thể thao 9F Obey NINEF ninef
ninef2 (Cabrio)
155 6 1300 AWD
Tiện ích Airtug HVY AIRTUG airtug 40 1 1400 FWD
Siêu xe Adder Truffade ADDER adder 160 6 1800 AWD
Dịch vụ Airport Bus Brute AIRBUS airbus 100 4 9000 AWD
Xe máy Akuma Dinka AKUMA akuma 145 5 250 RWD
Thể thao Alpha Albany ALPHA alpha 150 6 1800 RWD
Khẩn cấp Ambulance Brute AMBULAN ambulance 140 5 2500 AWD
Quân sự APC HVY APC apc 97 4 10600 AWD
Thể thao cổ điển Ardent Ocelot ARDENT ardent 148 5 1200 RWD
Xe tải Armored Boxville Brute BOXVILLE5 boxville5 120 5 7500 RWD
Xe 4 cửa Asea Declasse ASEA asea
asea2 (Snow)
145 5 1400 FWD
Xe 4 cửa Asterope Karin ASTEROPE asterope 145 5 1800 RWD
Xe máy Avarus Liberty City Xe đạp AVARUS avarus 135 5 230 RWD
Xe máy Bagger Western Motorcycle Company BAGGER bagger 130 4 230 RWD
Quân sự Barracks HVY BARRACKS barracks
barracks3 (Heist)
110 5 9000 RWD
Quân sự Barracks Semi HVY BARRACKS2 barracks2 110 5 10000 RWD
SUV Baller Gallivanter BALLER baller 130 5 2400 AWD
SUV Baller (Thể thao) Gallivanter BALLER2 baller2 135 5 2200 AWD
SUV Baller LE Gallivanter BALLER3 baller3 135 5 2175 AWD
SUV Baller LE LWB Gallivanter BALLER4 baller4 135 5 2450 AWD
SUV Baller LE (Armored) Gallivanter BALLER5 baller5 135 5 2275 AWD
SUV Baller LE LWB (Armored) Gallivanter BALLER6 baller6 135 5 2550 AWD
Thể thao Banshee Bravado BANSHEE banshee 148 5 1200 RWD
Siêu xe Banshee 900R Bravado BANSHEE2 banshee2 150 5 1150 RWD
Xe máy Bati 800/Bati Custom Pegassi BATI bati
bati2 (RR)
150 6 230 RWD
Thương mại Benson Vapid BENSON benson 130 5 7000 AWD
Thể thao Bestia GTS Grotti BESTIAGTS bestiagts 155 6 1800 AWD
Xe máy BF400 Nagasaki BF400 bf400 145 5 150 RWD
Xe tải Bison Bravado BISON bison
bison2 (McGill Olsen)
bison3 (The Mighty Bush)
130 5 2100 AWD
SUV BeeJay XL Karin BJXL bjxl 130 5 2400 AWD
Thương mại Biff HVY BIFF biff 110 5 9000 RWD
Đường trường Bifta BF BIFTA bifta 136 5 1400 RWD
Cơ bắp Blade Vapid BLADE blade 145 5 1200 RWD
Đường trường Blazer/Hot Rod Blazer Nagasaki BLAZER blazer
blazer3 (Hot Rod)
120 5 600 AWD
Đường trường Blazer Aqua Nagasaki BLAZER5 blazer5 125 6 550 AWD
Đường trường Blazer Lifeguard Nagasaki BLAZER2 blazer2 110 5 650 AWD
Xe nhỏ Blista Dinka BLISTA blista 135 5 1200 FWD
Xe đạp BMX BMX bmx 50 1 105 RWD
Xe tải Bobcat XL Vapid BOBCATXL bobcatxl 130 5 2600 RWD
Đường trường Bodhi Canis BODHI2 bodhi2 134 5 2600 AWD
Xe tải Boxville Brute BOXVILLE boxville (Tiện ích)
boxville2 (GoPostal)
boxville3 (Humane Labs)
boxville4 (Post OP)
100 4 5500 RWD
Đường trường Brawler Coil BRAWLER brawler 140 5 2100 AWD
Dịch vụ Brickade HVY BRICKADE brickade 105 5 14000 AWD
Xe nhỏ Brioso R/A Grotti BRIOSO brioso 135 6 850 AWD
Cơ bắp Buccaneer Albany BUCCANEE buccaneer 146 5 1600 RWD
Cơ bắp Buccaneer Custom Albany BUCCANEE2 buccaneer2 146 5 1600 RWD
Thể thao Buffalo Bravado BUFFALO buffalo 145 5 1650 RWD
Thể thao Buffalo S Bravado BUFFALO2 buffalo2 145 5 1650 RWD
Siêu xe Bullet Vapid BULLET bullet 152 5 1100 RWD
Xe tải Burrito Declasse BURRITO burrito (Thương mại)
burrito2 (Bugstars)
burrito3 (Dân sự)
burrito4 (McGill Olsen)
burrito5 (Snow)
130 5 2500 RWD
Dịch vụ Bus Brute BUS bus 100 4 9000 AWD
Tiện ích Caddy CADDY caddy 65 1 600 RWD
Tiện ích Caddy (Dân sự) CADDY2 caddy2 65 1 600 RWD
Tiện ích Caddy (Bunker) CADDY3 caddy3 65 1 600 RWD
Xe tải Camper Brute CAMPER camper 100 4 4000 FWD
Thể thao Carbonizzare Grotti CARBONIZ carbonizzare 158 6 1600 RWD
Xe máy Carbon RS Nagasaki CARBON carbonrs 145 5 250 RWD
Thể thao cổ điển Casco Lampadati CASCO casco 151 5 1100 RWD
SUV Cavalcade Albany CAVCADE cavalcade (IV)
cavalcade2 (V)
127 4 2400 AWD
Siêu xe Cheetah Grotti CHEETAH cheetah 153 6 1400 RWD
Thể thao cổ điển Cheetah Classic Grotti CHEETAH2 cheetah2 152 5 1500 RWD
Xe máy Chimera Nagasaki CHIMERA chimera 135 4 401 RWD
Cơ bắp Chino Vapid CHINO chino 130 4 2300 RWD
Cơ bắp Chino Custom Vapid CHINO2 chino2 130 4 2400 RWD
Xe máy Cliffhanger Western Motorcycle Company CLIFFHANG cliffhanger 147.5 4 140 RWD
Xe 4 cửa Cognoscenti Enus COGNOSC cognoscenti 140 5 2700 RWD
Xe 4 cửa Cognoscenti 55 Enus COG55 cog55 145 5 2500 RWD
Xe 4 cửa Cognoscenti (Armored) Enus COGNOSC2 cognoscenti2 140 5 2800 RWD
Xe 4 cửa Cognoscenti 55 (Armored) Enus COG552 cog552 145 5 2600 RWD
2 chỗ Cognoscenti Cabrio Enus COGCABRIO cogcabrio 145 5 2100 RWD
Thể thao Comet Pfister COMET comet2 152 5 1400 RWD
Thể thao Comet Retro Custom Pfister COMET3 comet3 152 5 1200 RWD
SUV Contender Vapid CONTENDER contender 135 5 2750 AWD
Thể thao Coquette Invetero COQUETTE coquette 152 6 1400 RWD
Cơ bắp Coquette BlackFin Invetero COQUETTE3 coquette3 151 4 1400 RWD
Thể thao cổ điển Coquette Classic Invetero COQUETTE2 coquette2 151 4 1400 RWD
Xe đạp Cruiser CRUISER cruiser 45 1 120 RWD
Quân sự Crusader Canis CRUSADER crusader 130 5 1400 AWD
Công nghiệp Cutter HVY CUTTER cutter 40 1 25000 AWD
Siêu xe Cyclone Coil CYCLONE cyclone 158 1 1800 AWD
Xe máy Daemon Western Motorcycle Company DAEMON daemon 135 4 250 RWD
Xe máy Daemon Western Motorcycle Company DAEMON2 daemon2 135 5 250 RWD
Dịch vụ Dashound Brute COACH coach 100 4 8500 AWD
Xe máy Defiler Shitzu DEFILER defiler 148 5 200 RWD
Đường trường Desert Raid Vapid TROPHY2 trophytruck2 140 5 2200 AWD
Xe máy Diabolus Principe DIABOLUS diabolus 142.5 6 220 RWD
Xe máy Diabolus Custom Principe DIABOLUS2 diabolus2 142.6 6 210 RWD
Xe nhỏ Dilettante Karin DILETTANTE dilettante
dilettante2 (Security)
130 1 1400 FWD
Công nghiệp Dock Handler HVY HANDLER handler 25 1 6000 FWD
Tiện ích Docktug HVY DOCKTUG docktug 80 5 10400 RWD
Cơ bắp Dominator Vapid DOMINATOR dominator 145 5 1600 RWD
Xe máy Double T Dinka DOUBLE double 147 5 200 RWD
Công nghiệp Dozer HVY BULLDOZE bulldozer 15 1 20000 AWD
Thể thao Drift Tampa Declasse TAMPA2 tampa2 150 4 1100 AWD
SUV Dubsta Benefactor DUBSTA dubsta
dubsta2 (Black)
140 5 2400 AWD
Đường trường Dubsta 6x6 Benefactor DUBSTA3 dubsta3 137 6 3500 AWD
Công nghiệp Dump HVY DUMP dump 43 4 35000 RWD
Đường trường Dune MTL RALLYTRUCK rallytruck 125 5 7000 AWD
Đường trường Dune FAV BF DUNE3 dune3 135 5 1800 RWD
Đường trường Duneloader Bravado DLOADER dloader 100 4 2100 RWD
Đường trường Dune Buggy BF DUNE dune 135 5 1800 RWD
Thể thao Elegy Retro Custom Annis ELEGY elegy 148 5 1450 AWD
Thể thao Elegy RH8 Annis ELEGY2 elegy2 152 6 1700 AWD
Xe máy Enduro Dinka ENDURO enduro 119 4 220 RWD
Siêu xe Entity XF Överflöd ENTITYXF entityxf 155 6 1500 AWD
Xe 4 cửa Emperor Albany EMPEROR emperor
emperor2 (Beater)
emperor3 (Snow)
120 5 1900 RWD
Xe máy Esskey Pegassi ESSKEY esskey 145 5 190 RWD
Siêu xe ETR1 Emperor SHEAVA sheava 158.5 6 1400 RWD
2 chỗ Exemplar Dewbauchee EXEMPLAR exemplar 145 6 1800 RWD
2 chỗ F620 Ocelot F620 f620 145 6 1800 RWD
Cơ bắp Faction Willard FACTION faction 140 5 1200 RWD
Cơ bắp Faction Custom Willard FACTION faction2 140 5 1200 RWD
Cơ bắp Faction Custom Donk Willard FACTION3 faction3 140 5 1400 RWD
Xe máy Faggio Principe FAGGIO faggio2 90 3 100 RWD
Xe máy Faggio Sport Pegassi FAGGION faggion 95 3 110 RWD
Xe máy Faggio Principe FAGGIO faggio2 90 3 100 RWD
Xe máy FCR 1000 Pegassi FCR fcr 140 6 210 RWD
Xe máy FCR 1000 Custom Pegassi FCR2 fcr2 140.2 6 200 RWD
2 chỗ Felon Lampadati FELON felon 145 6 1800 RWD
2 chỗ Felon GT Lampadati FELON2 felon2 145 6 1850 RWD
Thể thao Feltzer Benefactor FELTZER feltzer2 153 6 1450 RWD
Khẩn cấp FIB (Buffalo) Bravado FBI fbi 145 5 1650 RWD
Khẩn cấp FIB (Granger)/Sheriff SUV Declasse FBI2 fbi2
sheriff2
140 5 2400 AWD
Tiện ích Fieldmaster Stanley TRACTOR2 tractor2 45 5 6500 RWD
Xe đạp Fixter FIXTER fixter 63 1 110 RWD
Khẩn cấp Fire Truck MTL FIRETRUK firetruk 130 5 7500 RWD
Công nghiệp Flatbed MTL FLATBED flatbed 130 5 6500 AWD
Siêu xe FMJ Vapid FMJ fmj 158.4 6 1315 RWD
Tiện ích Forklift HVY FORKLIFT forklift 30 1 6000 RWD
SUV FQ 2 Fathom FQ2 fq2 135 5 2400 AWD
Thể thao cổ điển Franken Stange Albany BTYPE2 btype2 135 4 1800 RWD
Xe 4 cửa Fugitive Cheval FUGITIVE fugitive 145 5 1600 RWD
Thể thao Furore GT Lampadati FUROREGT furoregt 152 6 1350 RWD
Thể thao Fusilade Schyster FUSILADE fusilade 149 6 1500 RWD
Thể thao Futo Karin FUTO futo 135 5 900 RWD
Xe tải Gang Burrito Declasse BURRITO gburrito 150 5 2500 RWD
Xe tải Gang Burrito (Dân sự) Declasse GBURRITO2 gburrito2 140 4 2500 RWD
Xe máy Gargoyle Western Motorcycle Company GARGOYLE gargoyle 147 4 135 RWD
Cơ bắp Gauntlet Bravado GAUNTLET gauntlet 145 5 1600 RWD
Xe 4 cửa Glendale Benefactor GLENDALE glendale 147 5 1600 RWD
Siêu xe GP1 Progen GP1 gp1 160.5 6 1100 RWD
SUV Granger Declasse GRANGER granger 140 5 2400 AWD
SUV Gresley Bravado GRESLEY gresley 135 6 2200 AWD
Công nghiệp Guardian Vapid GUARDIAN guardian 130 6 3800 AWD
SUV Habanero Emperor HABANERO habanero 137 5 2400 AWD
Xe máy Hakuchou Shitzu HAKUCHOU hakuchou 152 6 250 RWD
Xe máy Hakuchou Drag Shitzu HAKUCHOU2 hakuchou2 159 6 270 RWD
Quân sự Half-track Bravado HALFTRACK halftrack 75 4 10000 RWD
Thương mại Hauler Jobuilt HAULER hauler 115 5 9000 RWD
Thương mại Hauler Custom Jobuilt HAULER2 hauler2 130 5 11000 RWD
Xe máy Hexer Liberty City Xe đạp HEXER hexer 135 4 250 RWD
Cơ bắp Hotknife Vapid HOTKNIFE hotknife 140 5 700 RWD
SUV Huntley S Enus HUNTLEY huntley 136 6 2500 AWD
Siêu xe Infernus Pegassi INFERNUS infernus 150 6 1200 AWD
Thể thao cổ điển Infernus Classic Pegassi INFERNUS2 infernus2 149.5 6 1400 RWD
Xe 4 cửa Ingot Vulcar INGOT ingot 125 5 1400 FWD
Đường trường Injection BF BFINJECT bfinjection 130 5 1800 RWD
Xe máy Innovation Liberty City Xe đạp INNOVAT innovation 135 4 250 RWD
Đường trường Insurgent HVY INSURGENT2 insurgent2 130 6 8600 AWD
Đường trường Insurgent Pick-Up HVY INSURGENT insurgent 130 6 8600 AWD
Đường trường Insurgent Pick-Up Custom HVY INSURGENT3 insurgent3 130 6 8600 AWD
Xe 4 cửa Intruder Karin INTRUDER intruder 145 5 1600 RWD
Xe nhỏ Issi Weeny ISSI issi2 135 5 1200 FWD
Siêu xe Itali GTB Progen ITALIGTB italigtb 159 6 1800 AWD
Siêu xe Itali GTB Custom Progen ITALIGTB2 italigtb2 159.2 6 1600 AWD
2 chỗ Jackal Ocelot JACKAL jackal 142.5 6 1800 RWD
Thể thao cổ điển JB 700 Dewbauchee JB700 jb700 150 5 1600 RWD
Thể thao Jester Dinka JESTER jester 158 6 1300 AWD
Thể thao Jester (Racecar) Dinka JESTER2 jester2 158 6 1300 AWD
Xe tải Journey Zirconium JOURNEY journey 100 4 4000 FWD
Đường trường Kalahari Canis KALAHARI kalahari 120 4 800 AWD
Thể thao Khamelion Hijak KHAMEL khamelion 140 1 1800 RWD
Thể thao Kuruma Karin KURUMA kuruma 143 6 1500 AWD
Thể thao Kuruma (Armored) Karin KURUMA2 kuruma2 140 6 3200 AWD
SUV Landstalker Dundreary LANDSTALKER landstalker 135 5 2400 AWD
Xe máy Lectro Principe LECTRO lectro 140 5 250 RWD
Khẩn cấp Lifeguard Declasse LGUARD lguard 140 5 2400 RWD
Cơ bắp Lost Slamvan Vapid SLAMVAN2 slamvan2 135 4 1300 RWD
Cơ bắp Lurcher Albany LURCHER lurcher 146 5 1800 RWD
Thể thao Lynx Ocelot LYNX lynx 157 6 1725 RWD
Thể thao cổ điển Mamba Declasse MAMBA mamba 148 4 1160 RWD
Thể thao cổ điển Manana Albany MANANA manana 130 4 2100 RWD
Xe máy Manchez Maibatsu MANCHEZ manchez 145 5 190 RWD
Thể thao Massacro Dewbauchee MASSACRO massacro 156.199997 6 1700 RWD
Thể thao Massacro (Racecar) Dewbauchee MASSACRO2 massacro2 156.199997 6 1700 RWD
Cơ bắp Moonbeam/Moonbeam Custom Declasse MOONBEAM moonbeam/moonbeam2 125 4 2400 RWD
Xe tải Minivan Vapid MINIVAN minivan 125 4 2000 AWD
Xe tải Minivan Custom Vapid MINIVAN2 minivan2 125 4 2200 AWD
Công nghiệp Mixer (Biff variant) HVY MIXER2 mixer2 110 4 6000 RWD
SUV
Đường trường
Mesa/Merryweather Mesa Canis MESA mesa
mesa2 (Snow)
mesa3 (Merryweather)
130 5 2400 AWD
Thương mại Mule Maibatsu MULE mule
mule2 (Ramp)
100 5 5500 RWD
Thương mại Mule (heist) Maibatsu MULE3 mule3 100 5 12500 RWD
Thể thao cổ điển Monroe Pegassi MONROE monroe 150 5 1200 RWD
Tiện ích Mower Jacksheepe MOWER mower 20 1 400 FWD
Xe máy Nemesis Principe NEMESIS nemesis 140 5 250 RWD
Siêu xe Nero Truffade NERO nero 160 6 1995 AWD
Siêu xe Nero Custom Truffade NERO2 nero2 160.2 6 1800 AWD
Cơ bắp Nightshade Imponte NITESHAD nightshade 145 5 1400 RWD
Đường trường Nightshark HVY NIGHTSHARK nightshark 140 6 4400 AWD
Xe máy Nightblade Liberty Chop Shop NIGHTBLADE nightblade 142 5 205 RWD
Thể thao Omnis Obey OMNIS omnis 152 5 1090 AWD
Xe máy Oppressor Pegassi OPPRESSOR oppressor 148 5 190 RWD
2 chỗ Oracle Übermacht ORACLE oracle 150 5 1850 RWD
2 chỗ Oracle XS Übermacht ORACLE2 oracle2 150 5 1900 RWD
Siêu xe Osiris Pegassi OSIRIS osiris 159.1 6 1350 AWD
Thương mại Packer MTL PACKER packer 120 5 12000 RWD
Xe nhỏ Panto Benefactor PANTO panto 132 6 800 RWD
Xe tải Paradise Bravado PARADISE paradise 130 5 2500 RWD
Xe máy PCJ-600 Shitzu PCJ pcj 130 5 250 RWD
Thể thao cổ điển Pigalle Lampadati PIGALLE pigalle 149 5 1500 FWD
Thương mại Phantom Jobuilt PHANTOM phantom 123 5 12000 RWD
Thương mại Phantom Custom Jobuilt PHANTOM3 phantom3 130 5 12000 RWD
Thương mại Phantom Wedge Jobuilt PHANTOM2 phantom2 130 5 14000 RWD
SUV Patriot Mammoth PATRIOT patriot 130 5 3500 AWD
Siêu xe Penetrator Ocelot PENETRATOR penetrator 159.5 5 1470 AWD
Thể thao Penumbra Maibatsu PENUMBRA penumbra 140 5 1400 RWD
Thể thao cổ điển Peyote Vapid PEYOTE peyote 130 4 2100 RWD
Cơ bắp Phoenix Imponte PHOENIX phoenix 145 5 1700 RWD
Cơ bắp Picador Cheval PICADOR picador 135 5 1600 AWD
Khẩn cấp
Xe máy
Police Bike/Sovereign Western Motorcycle Company POLICEB policeb/sovereign 135 4 250 RWD
Khẩn cấp Police Cruiser (Stanier) Vapid POLICE police 145 5 1400 RWD
Khẩn cấp Police Cruiser (Buffalo) Bravado POLICE2 police2 145 5 1650 RWD
Khẩn cấp Police Cruiser (Interceptor) Vapid POLICE3 police3 150 5 1450 RWD
Khẩn cấp Police Prison Bus Vapid PBUS pbus 90 4 9000 RWD
Khẩn cấp Police Rancher Declasse POLICEOLD policeold1 130 5 2400 AWD
Khẩn cấp Police Riot Brute RIOT riot 120 5 6500 RWD
Khẩn cấp Police Roadcruiser Albany POLICEOLD2 policeold2 140 5 1800 RWD
Khẩn cấp Police Transporter Declasse POLICET policet 130 5 2500 RWD
Xe tải Pony Brute PONY pony
pony2 (Smoke on the Water)
130 5 2500 RWD
Thương mại Pounder MTL POUNDER pounder 120 4 5500 RWD
Xe nhỏ Prairie Bollokan PRAIRIE prairie 135 5 1400 FWD
Khẩn cấp Park Ranger Declasse PRANGER pranger 135 5 2400 AWD
Xe 4 cửa Premier Declasse PREMIER premier 145 5 1600 FWD
Xe 4 cửa Primo Albany PRIMO primo 140 5 1800 RWD
Xe 4 cửa Primo Custom Albany PRIMO2 primo2 140 5 1800 RWD
SUV Radius Vapid RADI radi 140 5 2400 AWD
Đường trường Ramp Buggy BF DUNE4 dune4 150 6 1000 RWD
Đường trường Ramp Buggy (Spoiler-less) BF DUNE5 dune5 150 6 1000 RWD
SUV Rancher XL Declasse RANCHERXL rancherxl
rancherxl2 (Snow)
130 5 2400 AWD
Xe máy Rat Bike Western Motorcycle Company RATBIKE ratbike 130 5 180 RWD
Cơ bắp Rat-Loader Bravado RLOADER ratloader 135 4 1200 RWD
Cơ bắp Rat-Truck Bravado RLOADER2 ratloader2 135 4 1200 RWD
Thể thao Rapid GT Dewbauchee RAPIDGT rapidgt
rapidgt2 (Cabrio)
152 6 1600 RWD
Thể thao cổ điển Rapid GT Classic Dewbauchee RAPIDGT3 rapidgt3 139.5 5 1570 RWD
Thể thao Raptor BF RAPTOR raptor 140 6 500 RWD
Thể thao cổ điển Retinue Vapid RETINUE retinue 140 4 900 RWD
Siêu xe RE-7B Annis LE7B le7b 161 6 880 RWD
Siêu xe Reaper Pegassi REAPER reaper 159 6 1300 RWD
Đường trường Rusty Rebel & Rebel Karin REBEL rebel
rebel2 (Clean)
130 5 2400 AWD
Xe 4 cửa Regina Dundreary REGINA regina 120 4 1900 RWD
Xe nhỏ Rhapsody Declasse RHAPSODY1 rhapsody 133 5 1350 RWD
Quân sự Rhino Tank RHINO rhino 55 1 60000 AWD
Tiện ích Ripley HVY RIPLEY ripley 70 3 9500 RWD
Siêu xe Rocket Voltic Coil VOLTIC2 voltic2 145 1 1200 RWD
SUV Rocoto Obey ROCOTO rocoto 139 5 2400 AWD
Xe 4 cửa Romero Hearse Chariot ROMERO romero 125 5 2000 RWD
Thể thao cổ điển Roosevelt Albany ROOSEVELT btype 125 4 2400 RWD
Thể thao cổ điển Roosevelt Valor Albany ROOSEVELT2 btype3 125 4 2420 RWD
Công nghiệp Rubble Jobuilt RUBBLE rubble 100 4 6500 RWD
Xe máy Ruffian Pegassi RUFFIAN ruffian 140 5 250 RWD
Cơ bắp Ruiner Imponte RUINER ruiner 145 5 1300 RWD
Cơ bắp Ruiner 2000 Imponte RUINER2 ruiner2 152 5 1300 RWD
Xe tải Rumpo Bravado RUMPO rumpo
rumpo2 (Deludamol)
130 5 2500 RWD
Xe tải Rumpo Custom Bravado RUMPO3 rumpo3 130 5 2250 AWD
Thể thao Ruston Hijak RUSTON ruston 148 5 800 RWD
Tiện ích Sadler Vapid SADLER sadler
sadler2 (Snow)
130 5 2100 AWD
Cơ bắp Sabre Turbo Declasse SABREGT sabregt 140 5 1200 RWD
Cơ bắp Sabre Turbo Custom Declasse SABREGT2 sabregt2 140 5 1300 RWD
Xe máy Sanchez Maibatsu Corporation SANCHEZ sanchez (Livery)
sanchez2
118 4 220 RWD
Xe máy Sanctus Liberty City Xe đạp SANCTUS sanctus 144 5 250 RWD
Đường trường Sandking (both) Vapid SANDKING sandking (XL)
sandking2 (SWB)
130 6 2400 AWD
Xe 4 cửa Schafter Benefactor SCHAFTER2 schafter2 145 5 1600 RWD
Thể thao Schafter V12 Benefactor SCHAFTER3 schafter3 150 6 1500 RWD
Thể thao Schafter LWB Benefactor SCHAFTER4 schafter4 142 5 1850 RWD
Xe 4 cửa Schafter V12 (Armored) Benefactor SCHAFTER5 schafter5 150 6 1650 RWD
Xe 4 cửa Schafter LWB (Armored) Benefactor SCHAFTER6 schafter6 142 5 2000 RWD
Thể thao Schwartzer Benefactor SCHWARZE schwarzer 147 5 1400 RWD
Xe đạp Scorcher SCORCHER scorcher 55 1 115 RWD
Tiện ích Scrap Truck Vapid SCRAP scrap 105 5 5000 RWD
2 chỗ Sentinel/Sentinel XS Übermacht SENTINEL sentinel (XS)
sentinel2
142 6 1400 RWD
SUV Seminole Canis SEMINOLE seminole 130 5 2400 AWD
SUV Serrano Benefactor SERRANO serrano 130 6 2400 AWD
Thể thao Seven-70 Dewbauchee SEVEN70 seven70 159 6 1650 RWD
Khẩn cấp Sheriff Cruiser Vapid SHERIFF sheriff 145 5 1400 RWD
Xe máy Shotaro Nagasaki SHOTARO shotaro 159.5 6 230 RWD
Cơ bắp Slamvan Vapid SLAMVAN slamvan 135 4 1200 RWD
Cơ bắp Slamvan Custom Vapid SLAMVAN3 slamvan3 134 4 1400 RWD
Đường trường Space Docker BF DUNE2 dune2 135 5 2000 RWD
Thể thao Specter Dewbauchee SPECTER specter 155 6 1550 RWD
Thể thao Specter Custom Dewbauchee SPECTER2 specter2 155.2 6 1450 RWD
Xe tải Speedo/Clown Van Vapid SPEEDO speedo
speedo2 (Clown Van)
130 5 2500 RWD
Xe 4 cửa Stanier Vapid STANIER stanier 140 5 1800 RWD
Thể thao cổ điển Stinger Grotti STINGER stinger 145 5 1100 RWD
Thể thao cổ điển Stinger GT Grotti STINGERGT stingergt 145 5 1100 RWD
Thể thao cổ điển Stirling GT Benefactor FELTZER3 feltzer3 138 5 1330 RWD
Thương mại Stockade Brute STOCKADE stockade
stockade3 (Bobcat Security)
120 5 6500 RWD
Xe 4 cửa Stratum Zirconium STRATUM stratum 135 5 1800 AWD
Đường trường Street Blazer Nagasaki BLAZER4 blazer4 125 6 550 AWD
Xe 4 cửa Stretch Albany STRETCH stretch 135 5 2400 RWD
Xe 4 cửa Sultan Karin SULTAN sultan 145 5 1400 AWD
Siêu xe Sultan RS Karin SULTANRS sultanrs 148 5 1250 AWD
Thể thao Surano Benefactor SURANO surano 155 6 1600 RWD
Xe tải Surfer BF SURFER surfer
surfer2 (Rusty)
100 4 2500 RWD
Xe 4 cửa Surge Cheval SURGE surge 140 1 1800 FWD
Xe 4 cửa Siêu xe Diamond Enus SIÊU XED Siêu xed 145 5 2800 RWD
Siêu xe T20 Progen T20 t20 159.3 6 1395 AWD
Xe tải Taco Van Brute TACO taco 100 4 5500 RWD
Xe 4 cửa Tailgater Obey TAILGATE tailgater 145 5 1400 RWD
Cơ bắp Tampa Declasse TAMPA tampa 140 4 1200 RWD
Dịch vụ Taxi Vapid TAXI2 taxi 143 5 1400 RWD
Đường trường Technical Karin TECHNICAL technical 130 5 3200 AWD
Đường trường Technical Custom Karin TECHNICAL3 technical3 130 5 3200 AWD
Đường trường Technical Aqua Karin TECHNICAL2 technical2 130 5 3200 AWD
Siêu xe Tempesta Pegassi TEMPESTA tempesta 157 6 1422 AWD
Đường trường The Liberator Vapid MONSTER monster 110 3 4000 AWD
Xe máy Thrust Dinka THRUST thrust 152 6 270 RWD
Công nghiệp Tipper (Second Generation) Brute TIPTRUCK tiptruck 100 4 5500 RWD
Công nghiệp Tipper Brute TIPTRUCK2 tiptruck2 100 4 5500 RWD
Thể thao cổ điển Torero Pegassi TORERO torero 149.5 5 1470 RWD
Thể thao cổ điển Tornado Declasse TORNADO tornado (Clean)
tornado2 (Clean Convertible)
tornado3 (Rusty)
tornado4 (Mariachi)
130 4 2100 RWD
Thể thao cổ điển Tornado Custom Declasse TORNADO5 tornado5 130 4 2200 RWD
Thể thao cổ điển Tornado Rat Rod Declasse TORNADO6 tornado6 130 4 2100 RWD
Dịch vụ Tour Bus/Rental Shuttle Bus Brute TOURBUS tourbus
rentalbus
110 4 5500 RWD
Tiện ích Towtruck (Large) Vapid TOWTRUCK towtruck 105 4 5000 RWD
Tiện ích Towtruck (Small) Vapid TOWTRUCK2 towtruck2 100 4 5000 RWD
Dịch vụ Trashmaster Jobuilt TRASH trash 110 5 9000 RWD
Dịch vụ Trashmaster (heist) Jobuilt TRASH2 trash2 110 5 9000 RWD
Tiện ích Tractor Stanley TRACTOR tractor 40 3 2400 RWD
Xe đạp Tri-Xe đạp Race Bike/Whippet Race Bike/Endurex Race Bike TRIBIKE tribike
tribike2
tribike3
63 1 110 RWD
Đường trường Trophy Truck Vapid TROPHY trophytruck 140 5 2200 AWD
Thể thao Tropos Rallye Lampadati TROPOS tropos 152 6 800 RWD
Xe 4 cửa Turreted Limo Benefactor LIMO2 limo2 125 4 3750 RWD
Thể thao cổ điển Turismo Classic Grotti TURISMO2 turismo2 152.5 6 1100 RWD
Siêu xe Turismo R Grotti TURISMOR turismor 155 6 1350 RWD
Siêu xe Tyrus Progen TYRUS tyrus 161 6 915 RWD
Tiện ích Tiện ích Truck (Crane Variants) Brute UTILTRUC utillitruck 115 4 7500 RWD
Tiện ích Tiện ích Truck (Boxed Variants) Brute UTILTRUC2 utillitruck2 115 4 6500 RWD
Tiện ích Tiện ích Truck (Contender) Vapid UTILTRUC3 utillitruck3 115 4 3500 RWD
Siêu xe Vacca Pegassi VACCA vacca 152 6 1200 RWD
Xe máy Vader Shitzu VADER vader 140 5 230 RWD
Siêu xe Vagner Dewbauchee VAGNER vagner 160.9 6 1000 RWD
Thể thao Verlierer Bravado VERLIER verlierer2 150 5 1100 RWD
Cơ bắp Vigero Declasse VIGERO vigero 140 5 1800 RWD
Siêu xe Vigilante VIGILANTE vigilante 160.02 6 7500 RWD
Xe máy Vindicator Dinka VINDICATOR vindicator 148 6 280 RWD
Cơ bắp Virgo Albany VIRGO virgo 134 5 2200 RWD
Cơ bắp Virgo Classic Custom Dundreary VIRGO2 virgo2 134 5 2300 RWD
Cơ bắp Virgo Classic Dundreary VIRGO3 virgo3 134 5 2200 RWD
Siêu xe Visione Grotti VISIONE visione 160 6 1400 RWD
Cơ bắp Voodoo Declasse VOODOO2 voodoo2 130 4 2100 RWD
Cơ bắp Voodoo Custom Declasse VOODOO voodoo 130 4 2400 RWD
Siêu xe Voltic Coil VOLTIC voltic 145 1 1030 RWD
Xe máy Vortex Pegassi VORTEX vortex 148 5 190 RWD
Xe 4 cửa Warrener Vulcar WARRENER warrener 140 5 1300 RWD
Xe 4 cửa Washington Albany WASHINGTON washington 140 5 1800 RWD
Dịch vụ Wastelander MTL WASTELANDER wastelander 125 5 7000 AWD
Cơ bắp Weaponized Tampa Declasse TAMPA3 tampa3 145 4 1400 AWD
2 chỗ Windsor Enus WINDSOR windsor 150 5 2800 RWD
2 chỗ Windsor Drop Enus WINDSOR2 windsor2 150 5 3000 RWD
Xe máy Wolfsbane Enus WOLFSBANE wolfsbane 130 5 180 RWD
Siêu xe X80 Proto Grotti PROTOTIPO prototipo 161 6 900 AWD
Siêu xe XA-21 Ocelot XA21 xa21 159.2 6 1450 AWD
SUV XLS Benefactor XLS xls 132 6 2600 AWD
SUV XLS (Armored) Benefactor XLS2 xls2 132 6 3000 AWD
Xe tải Youga Bravado YOUGA youga 120 5 2500 RWD
Xe tải Youga Classic Bravado YOUGA2 youga2 120 5 2500 RWD
Siêu xe Zentorno Pegassi ZENTORNO zentorno 159 6 1500 AWD
Thể thao cổ điển Z-Type Truffade ZTYPE ztype 154 4 1000 RWD
2 chỗ Zion Übermacht ZION zion
zion2 (Cabrio)
145 6 1400 RWD
Xe máy Zombie Bobber Western Motorcycle Company ZOMBIEA zombiea 137 5 225 RWD
Xe máy Zombie Chopper Western Motorcycle Company ZOMBIEB zombieb 137 5 225 RWD

Máy bay

Máy bay - Thống kê
Dòng phương tiện Kiểu Nhà chế tạo Tên xử lý Tốc độ cao nhất (kmh) Trọng lượng (kg) Cạnh răng Số vòng
Máy bay Alpha-Z1 Buckingham alphaz1 184.4 450 0.002000 0.0080000
Máy bay Besra Western Company BESRA 328.6 8000 0.001750 0.009100
Máy bay Cargo Plane cargoplane 284 38000 0.000050 0.001500
Máy bay Cuban 800 Western Company CUBAN800 276.5 5000 0.001400 0.004500
Máy bay Duster Western Company duster 249.8 2000 0.002000 0.006000
Trực thăng FH-1 Hunter hunter 160 6000 1.700000 1.850000
Trực thăng Havok Nagasaki havok 160 1000 1.700000 1.950000
Máy bay Howard NX-25 Buckingham howard 184.4 450 0.002000 0.008000
Máy bay Hydra Mammoth HYDRA 10 (Hover) 8000 0.001500 0.007000
Máy bay LF-22 Starling starling 284.4 2000 0.002000 0.011000
Máy bay Luxor Buckingham luxor 326.2 6400 0.000200 0.003500
Máy bay Luxor Deluxe Buckingham luxor2 326.2 6500 0.000200 0.003500
Máy bay Jet jet 284 38000 0.000015 0.002000
Máy bay Nimbus Buckingham NIMBUS 328.2 6500 0.000200 0.003500
Máy bay P-45 Nokota nokota 328.6 3200 0.002000 0.008000
Máy bay P-996 LAZER Jobuilt LAZER 328.6 8000 0.002000 0.009000
Máy bay Mallard Western Company stunt 284.4 2000 0.002000 0.008000
Máy bay Mammatus Jobuilt mammatus 250 2000 0.002000 0.007000
Máy bay Miljet Buckingham MILJET 140 6400 0.000200 0.003500
Máy bay Mogul Mammoth mogul 276.5 5000 0.001200 0.003500
Máy bay Pyro Buckingham pyro 328.6 4000 0.0012 0.01075
Máy bay RM-10 Bombushka bombushka 281.5 30100 0.00025 0.001600
Máy bay Rogue Western Company rogue 328.6 4200 0.0012 0.0075
Trực thăng Savage SAVAGE 155 14000 1.40000 1.250000
Máy bay Seabreeze Western Company seabreeze 328.6 3000 0.001450 0.006100
Máy bay Shamal Buckingham shamal 326.2 6400 0.000200 0.003500
Trực thăng Siêu xeVolito/Siêu xeVolito Carbon Buckingham SVOLITO 160 6500 1.630000 1.850000
Trực thăng Swift Buckingham SWIFT 160 6500 1.630000 1.850000
Trực thăng Swift Deluxe Buckingham SWIFT2 160 6500 1.630000 1.850000
Máy bay Titan titan 281.5 38000 0.000140 0.001600
Máy bay Tula Mammoth tula 250 2000 0.002000 0.007000
Máy bay Ultralight Nagasaki microlight 78.6 250 0.001500 0.004000
Máy bay V-65 Molotok molotok 328.6 3200 0.002000 0.008000
Trực thăng Valkyrie Buckingham VALKYR 165 6500 1.600000 1.70000
Trực thăng Valkyrie MOD.0 (cannon-less) Buckingham VALKYR2 165 6500 1.600000 1.70000
Máy bay Velum Jobuilt velum 268.7 5000 0.002000 0.004500
Máy bay Vestra Buckingham VESTRA 141 5000 0.0011 0.0014
Trực thăng Volatus Buckingham VOLATUS 160 8000 1.630000 1.850000

Tàu ngầm

Tàu ngầm - Thống kê
Dòng phương tiện Kiểu Nhà chế tạo Tên xử lý Tốc độ cao nhất (kmh) Trọng lượng (kg) Cạnh răng Số vòng
Tàu biển Submersible SUBMERSIBLE 75 3000 2.000000 0
Tàu biển Kraken Kraken SUBMERSIBLE2 75 2800 2.000000 0

Tàu biển

Tàu biển - Thống kê
Dòng phương tiện Kiểu Nhà chế tạo Tên xử lý Tốc độ cao nhất (kmh) Trọng lượng (kg)
Tàu biển Dinghy Nagasaki DINGHY
DINGHY2
125 2000
Tàu biển Jetmax Shitzu JETMAX 135 2000
Tàu biển Marquis Dinka MARQUIS 30 12200
Tàu biển Police Predator predator 120 2500
Tàu biển Seashark Speedophile SEASHARK 130 400
Tàu biển Speeder Pegassi SPEEDER 133 2400
Tàu biển Squalo Shitzu SQUALO 110 3000
Tàu biển Suntrap Shitzu SUNTRAP 110 2500
Tàu biển Toro Lampadati TORO 133 1100
Tàu biển Tropic Shitzu TROPIC 115 2000
Tàu biển Tug Buckingham TUG 18 12200

Phát hành đặc biệt

Thông tin thêm

Ghi chú

 1. Rơ moóc với xe cộ, chúng được vận chuyển hàng đầu và nhập (.gxt2) tên
 2. Xe kéo quân sự: Mặc dù phiên bản mở rộng không có tên mục nhập và được đặt tên hoàn toàn "freighttrailer", nó vẫn giữ lại thiết kế của Xe kéo quân sự thường xuyên và chỉ được mở rộng để phù hợp với một Freight Train.
 3. Rờ móoc bến tàu: docktrailer không có tên mục.
 4. Is named "FIB" in-game
 5. Is named "Police Cruiser" in-game
 6. Is named "Police Cruiser" in-game


Điều hướng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.