FANDOM"Tôi hân hạnh được gọi cậu lắm, con trai của tôi ạ... Giống bậc phụ huynh khác thôi, cậu hiểu ý tôi chứ?"
Simeon Yetarian nói với một nhân vật online giới tính nam.

Trong Grand Theft Auto Online, nhân vật chính là nhân vật tự tạo của người chơi, có tính tùy biến cao.


Điều hướng