FANDOM


Con dao pha giống như một thanh kiếm được những hàng thịt dùng để thái những miếng thịt thành từng miếng nhỏ. Trong Grand Theft Auto: Vice CityGrand Theft Auto: Liberty City Stories, con dao pha được dùng như vũ khí cầm tay. Cũng như những vũ khí cầm tay khác trongame, con dao pha có thể phá xe hoặc giết người và để nạn nhân rỉ máu chảy thành giọt rơi xuống đất

MeatCleaver-GTAVC-icon


Địa điểm

Grand Theft Auto: Vice City

  • Vice Point, Vice Beach - đằng sau The Well Stacked Pizza Co.
  • North Point Mall, Vice Point, Vice Beach - bán ở Tooled Up với giá $50
  • Washington Beach, Vice Beach - bán ở Bunch Of Tools với giá $50
  • Little Havana, Vice City Mainland - bán ở Screw This với giá $50
  • Tay đầu bếp trong nhiệm vụ Back Alley Brawl

Grand Theft Auto: Liberty City Stories

  • Chinatown, Portland Islandgiữa ngõ mua sắm trong Chinatown gần quầy mỳ
  • Một số thành viên Triads cầm con dao pha

​Hình ảnh

Luis'ApartmentKitchen-1-TBoGT

Nhà bếp trong biệt thư của Luis

Meat

Tommy Vercetti cầm con dao pha