FANDOM


Móc lao là vũ khí cầm tay trong Grand Theft Auto: Vice City Stories. Nó giống cây gậy trong Grand Theft Auto: San Andreas và là một vũ khí tốt trong việc tấn công nạn nhân nằm đất. Giống như cưarìu lửa, móc lao không thể thực hiện cú đánh động trong trận đánh cầm tay.

Địa điểm

Junkyard - ở cầu tàu sau ngôi nhà thứ 2 kế Reefer
Gaff Hook (VCS)

Vice Port - phía cuối nam của con tàu gần lối đi vào cảng