FANDOM


Sử dụng có thể khiến cho trò chơi hoạt động sai lệch, vô hiệu hóa thành tích, hoặc làm chậm tiến trình trò chơi.

Dùng mã một cách có hiệu quả.

Trang này sẽ liệt kê toàn bộ mã có trong Grand Theft Auto: Vice City có thể nhập được bằng các nút điều khiển.

Tác dụng PS2 PC/Android Xbox
Hồi phục toàn bộ máu của người chơi; nếu trong phương tiện sẽ sửa trực tiếp như mới PS3 R1PS3 R2PS3 L1PS3 CirclePS3 LeftPS3 DownPS3 RightPS3 UpPS3 LeftPS3 DownPS3 RightPS3 Up aspirine Xbox RTriggerXBox BlackXbox LTriggerXBox BXbox LeftXbox DownXbox RightXbox UpXbox LeftXbox DownXbox RightXbox Up
Cung cấp giáp cho người chơi PS3 R1PS3 R2PS3 L1PS3 CrossPS3 LeftPS3 DownPS3 RightPS3 UpPS3 LeftPS3 DownPS3 RightPS3 Up preciousprotection Xbox RTriggerXBox BlackXbox LTriggerXBox AXbox LeftXbox DownXbox RightXbox UpXbox LeftXbox DownXbox RightXbox Up
Bộ vũ khí cơ bản (Brass Knuckles, Baseball Bat, Molotov Cocktails, Pistol, Chrome Shotgun, Tec 9, Ruger, Sniper Rifle, Flamethrower) PS3 R1PS3 R2PS3 L1PS3 R2PS3 LeftPS3 DownPS3 RightPS3 UpPS3 LeftPS3 DownPS3 RightPS3 Up thugstools Xbox RTriggerXBox BlackXbox LTriggerXBox BlackXbox LeftXbox DownXbox RightXbox UpXbox LeftXbox DownXbox RightXbox Up
Vũ khí trung cấp (Katana, Detonator Grenade, .357, Stubby Shotgun, Mac 10, M4, .308 Sniper, Rocket Launcher) PS3 R1PS3 R2PS3 L1PS3 R2PS3 LeftPS3 DownPS3 RightPS3 UpPS3 LeftPS3 DownPS3 DownPS3 Left professionaltools Xbox RTriggerXBox BlackXbox LTriggerXBox BlackXbox LeftXbox DownXbox RightXbox UpXbox LeftXbox DownXbox DownXbox Left
Vũ khí hạng nặng (Chainsaw, Grenades, .357, S.P.A.S. 12, MP5, M4, .308 Sniper, Minigun) PS3 R1PS3 R2PS3 L1PS3 R2PS3 LeftPS3 DownPS3 RightPS3 UpPS3 LeftPS3 DownPS3 DownPS3 Down nuttertools Xbox RTriggerXBox BlackXbox LTriggerXBox BlackXbox LeftXbox DownXbox RightXbox UpXbox LeftXbox DownXbox DownXbox Down
Tạo ra một Sabre Turbo PS3 RightPS3 L2PS3 DownPS3 L2PS3 L2PS3 CrossPS3 R1PS3 L1PS3 CirclePS3 Left gettherefast Xbox RightXBox WhiteXbox DownXBox WhiteXBox WhiteXBox AXbox RTriggerXbox LTriggerXBox BXbox Left
Tạo ra một Caddy PS3 CirclePS3 L1PS3 UpPS3 R1PS3 L2PS3 CrossPS3 R1PS3 L1PS3 CirclePS3 Cross betterthanwalking XBox BXbox LTriggerXbox UpXbox RTriggerXBox WhiteXBox AXbox RTriggerXbox LTriggerXBox BXBox A
Tạo ra một Romero's Hearse PS3 DownPS3 R2PS3 DownPS3 R1PS3 L2PS3 LeftPS3 R1PS3 L1PS3 LeftPS3 Right thelastride Xbox DownXBox BlackXbox DownXbox RTriggerXBox WhiteXbox LeftXbox RTriggerXbox LTriggerXbox LeftXbox Right
Tạo ra một Trashmaster PS3 CirclePS3 R1PS3 CirclePS3 R1PS3 LeftPS3 LeftPS3 R1PS3 L1PS3 CirclePS3 Right rubbishcar XBox BXbox RTriggerXBox BXbox RTriggerXbox LeftXbox LeftXbox RTriggerXbox LTriggerXBox BXbox Right
Tạo Love Fist PS3 R2PS3 UpPS3 L2PS3 LeftPS3 LeftPS3 R1PS3 L1PS3 CirclePS3 Right rockandrollcar XBox BlackXbox UpXBox WhiteXbox LeftXbox LeftXbox RTriggerXbox LTriggerXBox BXbox Right
Tạo ra một Rhino PS3 CirclePS3 CirclePS3 L1PS3 CirclePS3 CirclePS3 CirclePS3 L1PS3 L2PS3 R1PS3 TrianglePS3 CirclePS3 Triangle panzer XBox BXBox BXbox LTriggerXBox BXBox BXBox BXbox LTriggerXBox WhiteXbox RTriggerXBox YXBox BXBox Y
Tạo ra một Hotring Racer (dạng 1) PS3 R1PS3 CirclePS3 R2PS3 RightPS3 L1PS3 L2PS3 CrossPS3 CrossPS3 SquarePS3 R1 getthereamazinglyfast Xbox RTriggerXBox BXBox BlackXbox RightXbox LTriggerXBox WhiteXBox AXBox AXBox XXbox RTrigger
Tạo ra một Hotring Racer (dạng 2) PS3 R2PS3 L1PS3 CirclePS3 RightPS3 L1PS3 R1PS3 RightPS3 UpPS3 CirclePS3 R2 getthereveryfastindeed XBox BlackXbox LTriggerXBox BXbox RightXbox LTriggerXbox RTriggerXbox RightXbox UpXBox BXBox Black
Tạo ra một Bloodring Banger (Glendale) PS3 UpPS3 RightPS3 RightPS3 L1PS3 RightPS3 UpPS3 SquarePS3 L2 gettherequickly Xbox UpXbox RightXbox RightXbox LTriggerXbox RightXbox UpXBox XXBox White
Tạo ra một Bloodring Banger (Oceanic) PS3 DownPS3 R1PS3 CirclePS3 L2PS3 L2PS3 CrossPS3 R1PS3 L1PS3 LeftPS3 Left travelinstyle Xbox DownXbox RTriggerXBox BlackXBox WhiteXBox WhiteXBox AXbox RTriggerXbox LTriggerXbox LeftXbox Left
Làm giao thông hỗn loạn PS3 R2PS3 CirclePS3 R1PS3 L2PS3 LeftPS3 R1PS3 L1PS3 R2PS3 L2 miamitraffic XBox BlackXBox BXbox RTriggerXBox WhiteXbox LeftXbox RTriggerXbox LTriggerXBox BlackXBox White
Giao thông đen PS3 CirclePS3 L2PS3 UpPS3 R1PS3 LeftPS3 CrossPS3 R1PS3 L1PS3 LeftPS3 Circle iwantitpaintedblack XBox BXBox WhiteXbox UpXbox RTriggerXbox LeftXBox AXbox RTriggerXbox LTriggerXbox LeftXBox B
Giao thông hồng PS3 CirclePS3 L1PS3 DownPS3 L2PS3 LeftPS3 CrossPS3 R1PS3 L1PS3 RightPS3 Circle ahairdresserscar XBox BXbox LTriggerXbox DownXBox WhiteXbox LeftXBox AXbox RTriggerXbox LTriggerXbox RightXBox A
Toàn bộ đèn giao thông đều xanh PS3 RightPS3 R1PS3 UpPS3 L2PS3 L2PS3 LeftPS3 R1PS3 L1PS3 R1PS3 R1 greenlight Xbox RightXbox RTriggerXbox UpXBox WhiteXBox WhiteXbox LeftXbox RTriggerXbox LTriggerXbox RTriggerXbox RTrigger
Phá hủy toàn bộ phương tiện, ngoại trừ máy bay của cảnh sát và NPC Dodo PS3 R2PS3 L2PS3 R1PS3 L1PS3 L2PS3 R2PS3 SquarePS3 TrianglePS3 CirclePS3 TrianglePS3 L2PS3 L1 bigbang XBox BlackXBox WhiteXbox RTriggerXbox LTriggerXBox WhiteXBox BlackXBox XXBox YXBox BXBox YXBox WhiteXbox LTrigger
Xe có thể lái trên mặt nước PS3 RightPS3 R2PS3 CirclePS3 R1PS3 L2PS3 SquarePS3 R1PS3 R2 seaways Xbox RightXBox BlackXBox BXbox RTriggerXBox WhiteXBox XXbox RTriggerXBox Black
Giảm trọng lực của xe, xe có thể điều khiển như máy bay PS3 RightPS3 R2PS3 CirclePS3 R1PS3 L2PS3 DownPS3 L1PS3 R1 comeflywithme Xbox RightXBox BlackXBox BXbox RTriggerXBox WhiteXbox DownXbox LTriggerXbox RTrigger
Giảm trọng lực cho thuyền, thuyền có thể lái như máy bay n/a airship n/a
Chỉ thấy bánh xe PS3 TrianglePS3 L1PS3 TrianglePS3 R2PS3 SquarePS3 L1PS3 L1 wheelsareallineed XBox YXbox LTriggerXBox YXBox BlackXBox XXbox LTriggerXbox LTrigger
Độ xe.[1] PS3 R1PS3 CrossPS3 TrianglePS3 RightPS3 R2PS3 SquarePS3 UpPS3 DownPS3 Square loadsoflittlethings Xbox RTriggerXBox AXBox YXbox RightXBox BlackXBox XXbox UpXbox DownXBox X
Tăng sức  lực tác động của xe PS3 TrianglePS3 R1PS3 R1PS3 LeftPS3 R1PS3 L1PS3 R2PS3 L1 gripiseverything XBox YXbox RTriggerXbox RTriggerXbox LeftXbox RTriggerXbox LTriggerXBox BlackXbox LTrigger
Tự tử PS3 RightPS3 L2PS3 DownPS3 R1PS3 LeftPS3 LeftPS3 R1PS3 L1PS3 L2PS3 L1 icanttakeitanymore Xbox RightXBox WhiteXbox DownXbox RTriggerXbox LeftXbox LeftXbox RTriggerXbox LTriggerXBox WhiteXbox LTrigger
Tăng hai sao truy nã PS3 R1PS3 R1PS3 CirclePS3 R2PS3 LeftPS3 RightPS3 LeftPS3 RightPS3 LeftPS3 Right youwonttakemealive Xbox RTriggerXbox RTriggerXBox BXBox BlackXbox LeftXbox RightXbox LeftXbox RightXbox LeftXbox Right
Xóa sao truy nã
(trên Android chỉ giảm hai sao)
PS3 R1PS3 R1PS3 CirclePS3 R2PS3 UpPS3 DownPS3 UpPS3 DownPS3 UpPS3 Down leavemealone Xbox RTriggerXbox RTriggerXBox BXBox BlackXbox UpXbox DownXbox UpXbox DownXbox UpXbox Down
Cảnh sát sống lại sau khi chết PS3 CirclePS3 L1PS3 DownPS3 L2PS3 LeftPS3 CrossPS3 R1PS3 L1PS3 RightPS3 Cross không không
Trời đẹp PS3 R2PS3 CrossPS3 L1PS3 L1PS3 L2PS3 L2PS3 L2PS3 Down alovelyday XBox BlackXBox AXbox LTriggerXbox LTriggerXBox WhiteXBox WhiteXBox WhiteXbox Down
Mây PS3 R2PS3 CrossPS3 L1PS3 L1PS3 L2PS3 L2PS3 L2PS3 Triangle apleasantday XBox BlackXBox AXbox LTriggerXbox LTriggerXBox WhiteXBox WhiteXBox WhiteXBox Y
Mưa PS3 R2PS3 CrossPS3 L1PS3 L1PS3 L2PS3 L2PS3 L2PS3 Circle catsanddogs XBox BlackXBox AXbox LTriggerXbox LTriggerXBox WhiteXBox WhiteXBox WhiteXBox B
Sương mù PS3 R2PS3 CrossPS3 L1PS3 L1PS3 L2PS3 L2PS3 L2PS3 Cross cantseeathing XBox BlackXBox AXbox LTriggerXbox LTriggerXBox WhiteXBox WhiteXBox WhiteXBox A
U ám PS3 R2PS3 CrossPS3 L1PS3 L1PS3 L2PS3 L2PS3 L2PS3 Square abitdrieg XBox BlackXBox AXbox LTriggerXbox LTriggerXBox WhiteXBox WhiteXBox WhiteXBox X
Vercetti Gang chuyển thành phụ nữ mặc bikini cầm M4 PS3 RightPS3 L1PS3 CirclePS3 L2PS3 LeftPS3 CrossPS3 R1PS3 L1PS3 L1PS3 Cross chickswithguns Xbox RightXbox LTriggerXBox BXBox WhiteXbox LeftXBox AXbox RTriggerXbox LTriggerXbox LTriggerXBox A
Tay của Tommy hẹp n/a programmer n/a
Tay của Tommy dày n/a deepfriedmarsbars n/a
Phụ nữ sẽ đi theo Tommy PS3 CirclePS3 CrossPS3 L1PS3 L1PS3 R2PS3 CrossPS3 CrossPS3 CirclePS3 Triangle fannymagnet XBox BXBox AXbox LTriggerXbox LTriggerXBox BlackXBox AXBox AXBox BXBox Y
Tăng tốc độ trò chơi hai lần, lên đến x4 so với tốc độ bình thường PS3 TrianglePS3 UpPS3 RightPS3 DownPS3 L2PS3 L1PS3 Square onspeed XBox YXbox UpXbox RightXbox DownXBox WhiteXbox LTriggerXBox X
Giảm tốc độ trò chơi hai lần, lên đến x0.25 tốc độ bình thường PS3 TrianglePS3 UpPS3 RightPS3 DownPS3 SquarePS3 R2PS3 R1 booooooring XBox YXbox UpXbox RightXbox DownXBox XXBox BlackXbox RTrigger
Tăng tốc đồng hồ PS3 CirclePS3 CirclePS3 L1PS3 SquarePS3 L1PS3 SquarePS3 SquarePS3 SquarePS3 L1PS3 TrianglePS3 CirclePS3 Triangle lifeispassingmeby XBox BXBox BXbox LTriggerXBox XXbox LTriggerXBox XXBox XXBox XXbox LTriggerXBox YXBox BXBox Y
Tommy hút thuốc n/a certaindeath n/a
Dân vác vũ khí (Pistol, Nitestick, Golf Club, Tec 9) PS3 R2PS3 R1PS3 CrossPS3 TrianglePS3 CrossPS3 TrianglePS3 UpPS3 Down ourgodgivenrighttobeararms XBox BlackXbox RTriggerXBox AXBox YXBox AXBox YXbox UpXbox Down
Dân đánh Tommy (không hoàn tác) PS3 DownPS3 UpPS3 UpPS3 UpPS3 CrossPS3 R2PS3 R1PS3 L2PS3 L2 nobodylikesme Xbox DownXbox UpXbox UpXbox UpXBox AXBox BlackXbox RTriggerXBox WhiteXBox White
Dân điên (không hoàn tác) PS3 DownPS3 LeftPS3 UpPS3 LeftPS3 CrossPS3 R2PS3 R1PS3 L2PS3 L1 fightfightfight Xbox DownXbox LeftXbox UpXbox LeftXBox AXBox BlackXbox RTriggerXBox WhiteXbox LTrigger
Xem thống kê truy nã PS3 R2PS3 CirclePS3 UpPS3 L1PS3 RightPS3 R1PS3 RightPS3 UpPS3 SquarePS3 Triangle chasestat XBox BlackXBox BXbox UpXbox LTriggerXbox RightXbox RTriggerXbox RightXbox UpXBox XXBox Y
Chơi như người dân PS3 RightPS3 RightPS3 LeftPS3 UpPS3 L1PS3 L2PS3 LeftPS3 UpPS3 DownPS3 Right stilllikedressingup Xbox RightXbox RightXbox LeftXbox UpXbox LTriggerXBox WhiteXbox LeftXbox UpXbox DownXbox Right
Chơi như Candy Suxxx PS3 CirclePS3 R2PS3 DownPS3 R1PS3 LeftPS3 RightPS3 R1PS3 L1PS3 CrossPS3 L2 iwantbigtits XBox BXBox BlackXbox DownXbox RTriggerXbox LeftXbox RightXbox RTriggerXbox LTriggerXBox AXBox White
Chơi như Hilary King PS3 R1PS3 CirclePS3 R2PS3 L1PS3 RightPS3 R1PS3 L1PS3 CrossPS3 R2 ilooklikehilary Xbox RTriggerXBox BXBox BlackXbox LTriggerXbox RightXbox RTriggerXbox LTriggerXBox AXBox Black
Chơi như Ken Rosenberg PS3 RightPS3 L1PS3 UpPS3 L2PS3 L1PS3 RightPS3 R1PS3 L1PS3 CrossPS3 R1 mysonisalawyer Xbox RightXbox LTriggerXbox UpXBox WhiteXbox LTriggerXbox RightXbox RTriggerXbox LTriggerXBox AXbox RTrigger
Chơi như Lance Vance PS3 CirclePS3 L2PS3 LeftPS3 CrossPS3 R1PS3 L1PS3 CrossPS3 L1 looklikelance XBox BXBox WhiteXbox LeftXBox AXbox RTriggerXbox LTriggerXBox AXbox LTrigger
Chơi như thành viên Love Fist là Dick PS3 R1PS3 L2PS3 R2PS3 L1PS3 RightPS3 R2PS3 LeftPS3 CrossPS3 SquarePS3 L1 weloveourdick Xbox RTriggerXBox WhiteXBox BlackXbox LTriggerXbox RightXBox BlackXbox LeftXBox AXBox XXbox LTrigger
Chơi như thành viên Love Fist là Jezz Torrent PS3 DownPS3 L1PS3 DownPS3 L2PS3 LeftPS3 CrossPS3 R1PS3 L1PS3 CrossPS3 Cross rockandrollman Xbox DownXbox LTriggerXbox DownXBox WhiteXbox LeftXBox AXbox RTriggerXbox LTriggerXBox AXBox A
Chơi như Mercedes Cortez PS3 R2PS3 L1PS3 UpPS3 L1PS3 RightPS3 R1PS3 RightPS3 UpPS3 CirclePS3 Triangle foxylittlething XBox BlackXbox LTriggerXbox UpXbox LTriggerXbox RightXbox RTriggerXbox RightXbox UpXBox BXBox Y
Chơi như Phil Cassidy PS3 RightPS3 R1PS3 UpPS3 R2PS3 L1PS3 RightPS3 R1PS3 L1PS3 RightPS3 Circle onearmedbandit Xbox RightXbox RTriggerXbox UpXBox BlackXbox LTriggerXbox RightXbox RTriggerXbox LTriggerXbox RightXBox B
Chơi như Ricardo Diaz PS3 L1PS3 L2PS3 R1