FANDOM




"Lúc nào có thưởng, tất nhiên, tao sẽ tóm lấy nó. Tao không cần biết điều gì cả. Mày biết ý tao nói gì rồi chứ? Tao sẽ không khoan nhượng gì cả. Tao đã vất vả đến chừng này rồi. Vì lũ chó to. Vì lũ chó nhỏ tất cả. Nếu có tiếng tăm trên cái thứ tích sự này thì tao chỉ muốn biết tên tuổi của tao đã xứng tầm bao nhiêu để mà leo đầu treo cổ bọn chúng, chỉ có thế mới là "Kẻ thắng cuộc"."
―Lamar Davis nói trong nhiệm vụ Repossession.

Lamar Davis là một nhân vật trong thế giới Grand Theft Auto xuất hiện dưới dạng nhân vật xoay quanh với Franklin Clinton trong Grand Theft Auto V. Anh là một nhân vật chính tuyến trong Grand Theft Auto Online.

Tiểu sử

Bối cảnh

Lamar là bạn thân của Franklin, sống tại Chamberlain Hills. Anh được coi là mẫu người "điên dại" bởi chính Rockstar Games. Lamar là một người bán ma túy, trở thành tay đường phố do Franklin bảo anh rằng "thích bán đá" và "đập phá băng khác". Anh là thành viên của băng Families, làm việc cho Premium Deluxe Motorsport dưới vai trò là người "thu hồi" tới lúc Simeon Yetarian sa thải cả Lamar và Franklin. Lamar và Franklin đi học tại Davis High School nhưng bị đuổi học do hành hung.

Sự kiện trong GTA V

Lamar xuất hiện khi đang làm công việc truy tìmVespucci Beach cùng với Franklin. Cả hai gặp Michael De Santa, ông không biết hai người họ là ai và đã chỉ đường cho họ đến nơi cần tìm. Lamar và Franklin tìm ra và cướp chiếc 9F CabrioRapid GT. Một thời gian ngắn, Lamar và Franklin đi tìm chiếc Bagger tại lãnh địa của Vagos, Vespucci. Cả hai người họ bị những tay Vagos phát hiện ra và phải nổ súng khắp cả khu phố. Sau đó bọn họ tìm ra được chiếc Bagger và giết được người chủ. Bỗng nhiên Lamar cảm thấy việc "thu hồi" chẳng có ý nghĩa gì cả nên giữ lại chiếc xe cho riêng mình.

Nhiệm vụ xuất hiện

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto Online

GTA Online: Lowriders

Dịch vụ (GTA Online)

Điều hướng