FANDOM
Jimmy: "Tôi biết con người cậu thế nào, từ người anh họ của cậu đến bạn bè của cậu... Tôi biết tất những người nói chuyện với cậu trong tù."
Niko: "Cũng có thể."
Jimmy: "Nhưng chỉ là chuyện dĩ vãng thôi. Cuộc hành trình đã chết rồi."
—Cuộc đối thoại giữa Jimmy Pegorino và Niko Bellic trong Pegorino's Pride.

James "Jimmy" Pegorino là một nhân vật trong thế giới Grand Theft Auto dưới dạng nhân vật phản diện phụ trong Grand Theft Auto IV. Ông còn được nhắc đến trong The Lost and Damned. Jimmy là chủ của một băng nhóm gia đình tội phạm ở Alderney, lãnh đạo sau khi ba mình qua đời. Ông hợp tác hàng chục tổ chức xã hội đen ở Liberty City để thực hiện mưu đồ riêng của mình nhưng thất bại trong The Commission.

Nhiệm vụ xuất hiện

GTA IV

Deal

Revenge

Nhân vật đã giết


Điều hướng