FANDOMWikipedia-logo-en
Wikipedia có bài viết về:

Hammmer (tiếng Việt: Búa) là một vũ khí cầm tay đặc trưng trong Grand Theft Auto: Vice City. Nó bị xóa khỏi Grand Theft Auto IV khi phát hành.

Thiết kế

Sử dụng

Địa điểm

Grand Theft Auto: Vice City

Búa cùng với ScrewdriverMP5 không thể nhặt trong trò chơi này chỉ có thể kiếm thông qua mua.

Hình ảnh

Hình trong trò chơi

Hình đại diện

Thông tin cơ sở

Grand Theft Auto: Vice City

  • Búa được xem như là một vật dụng sử dụng trên hình đặc trưng của album Pink Floyd là The Wall.

Xem thêm

Điều hướng