FANDOM


Để được trở thành một bảo quản viên không phải là một việc gì cỏn con, đơn giản một sớm một chiều mà làm được, để có thể có được một suất trong bảo quản viên của Wiki lại càng không dễ. Nó đòi hỏi các bạn phải có cả một quá trình đóng góp và hoạt động một cách tích cực, lâu dài trên wiki, cũng như sự tận tâm và niềm đam mê thực sự đến từ các bạn.

Cấp quyền

Tất cả những người từng được làm bảo quản viên đều là những thành viên cộm cán, đã có không dưới nửa năm ròng đóng góp một cách tích cực và đầy hiệu quả nhằm giúp Wiki phát triển. Và, để được coi như là một người trong bảo quản viên của wiki, bạn cần phải thực sự chứng minh được khả năng, niềm đam mê cũng như có một tiếng nói nhất định trong wiki.

Về mặt cơ bản, những thành viên để có thể được trở thành bảo quản viên của wiki cần phải đạt được những yêu cầu tối thiểu sau:

  • Thứ nhất: Có số lượng đóng góp từ 1000 trở lên (có được bằng cách sửa đổi)
  • Thứ hai: Đã có khoảng thời gian đóng góp cho wiki từ ít nhất là 3 tháng.
  • Thứ ba: Trong quá trình hoạt động trên wiki cần phải biết tiếp thu học hỏi, phải duy trì được nhịp độ đóng góp đều đặn cũng như mang lại hiệu quả cao.
  • Lưu ý: Những trường hợp chiêu mộ sẽ được ưu tiên ngoài ba điều kiện trên nếu có đội ngũ wiki không quá đông.

Những thành viên nào ngừng hoạt động quá 3 tháng sẽ bị gỡ bỏ chức năng bảo quản viên. Nếu thành viên bảo quản viên nào có hành vi vi phạm điều khoản đã được đề ra thì sẽ bị tước quyền, tùy theo trường hợp nặng nhẹ sẽ có biện pháp xử lý và mang những hình phạt thích đáng.

Đây là những điều cơ bản nhất. Để được công nhận và trở thành một bảo quản viên của wiki, các bạn còn cần phải có được những phẩm chất cũng như cách hành xử đúng mực, tôn trọng các thành viên wiki cũng như nhiệt tình giúp đỡ và hướng dẫn cho những thành viên mới.

Chúc các bạn thành công!

Danh sách bảo quản viên