FANDOM


20180922084820 1

Để wiki cung cấp thông tin chất lượng cao nhất về nhiệm vụ với cộng đồng hâm mộ, bài hướng dẫn này sẽ chỉ người tham gia biên tập cách soạn một bài viết dễ truyền đạt cho người đọc cũng như phong phú, đẹp mắt hơn. Yêu cầu chính của mỗi bài nhiệm vụ phải có thái độ "trung lập" và sử dụng ngôi thứ ba để diễn tả.

Bố cục

 • Giới thiệu tổng quan (Không có đề mục) về nhiệm vụ, trước tiên phải có bản mẫu Bản mẫu:Hộp thông tin nhiệm vụBản mẫu:Lời thoại (lời thoại có ý nghĩa nhất trong nhiệm vụ). Sau khi soạn hai bản mẫu xong, bạn phải giới thiệu sơ lược ngắn gọn về trò chơi.
{{Hộp thông tin nhiệm vụ
|name      = Tên nhiệm vụ. Chỉ dành cho những nhiệm vụ đòi hỏi cú pháp DISPLAYTITLE.
|game      = Trò chơi. Xem cú pháp phía dưới.
|image     = Hình ảnh minh họa nhiệm vụ
|size      = Kích thước nhiệm vụ (không bắt buộc)
|caption    = Chú thích (không bắt buộc)
|for      = Người giao nhiệm vụ
|target     = Mục tiêu
|tod      = Định dạng 24 giờ nhiệm vụ bắt đầu. Nếu không thì sẽ để thời gian trong trò chơi.
|maxkillcount  = Số lượng kẻ thù người chơi giết
|todo      = Mục tiêu nhiệm vụ
|todo_toomuch  = Chỉ dùng nếu có 15 mục tiêu trở lên
|location    = Địa điểm bắt đầu nhiệm vụ
|cost      = Yêu cầu kích hoạt nhiệm vụ
|fail      = Lý do thất bại
|fail_toomuch  = Chỉ dùng nếu có 15 lý do thất bại trở lên
|reward     = Phần thưởng nhiệm vụ
|reward_toomuch = Chỉ dùng nếu có 15 phần thưởng trở lên
|first     = 
|last      = 
|unlockedby   = Nhiệm vụ trước
|unlocks    = Nhiệm vụ tiếp theo
|sidemission  = Chỉ dùng khi bản mẫu là dành cho nhiệm vụ bên lề
|cutscene    = Chỉ dùng khi bản mẫu là dành cho nhiệm vụ chỉ có đoạn cắt cảnh.
|freaks     = Chỉ dùng khi bản mẫu là dành cho nhiệm vụ Strangers and Freaks.
|bunkermode   = Chỉ dùng khi bản mẫu là dành cho nhiệm vụ Bunker Adversary.
}}
{{Lời thoại|"Câu nói bất kỳ"|Trích dẫn}}

'''X''' là một nhiệm vụ trong trò chơi A được giao cho nhân vật chính B bởi nhân vật C.
 • Nội dung: Giới thiệu toàn bộ diễn biến của nhiệm vụ.
 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ (nếu có): Liệt kê toàn bộ những diễn biến xảy ra ngay sau khi nhiệm vụ hoàn thành (Ví dụ: báo đăng về vụ cướp, cuộc gọi khẩn cấp, nhiệm vụ mới,...)
 • Nhân vật bị giết (nếu có): Liệt kê những nhân vật bị giết trong nhiệm vụ hoặc có thể bị giết (chú thích trong ngoặc đơn)
 • Phần thưởng
 • Mục tiêu nhiệm vụ: Tùy theo trò chơi sẽ có những mục tiêu nhiệm vụ
  • Mục tiêu 100% (chỉ dành cho TBoGT
  • Mục tiêu Huy chương Vàng (chỉ dành cho GTA V
 • Hướng dẫn chi tiết (không bắt buộc): Hướng dẫn người chơi từng bước làm nhiệm vụ. Theo tiêu chuẩn, bạn phải đưa trình tự yêu cầu nhiệm vụ, sau đó phải giải thích cách thực hiện yêu cầu đó. (Ví dụ: Liệt kê bước nhiệm vụ, Đưa A đến B, rồi bạn giải thích: "Người chơi cần phải đưa nhân vật A đến địa điểm B")
 • Thư viện ảnh (nếu có hình ảnh cần đưa vào bài viết)
 • Thông tin cơ sở: Liệt kê những thông tin có xảy ra liên quan đến nhiệm vụ.
 • Điều hướng: Sử dụng bản mẫu điều hướng nhiệm vụ của trò chơi đó để dễ dàng đưa người đọc tiếp cận sang bài khác.