FANDOM


Bài viết này chỉ ra những chính sách chính thức của GTA Wiki về những thứ liên quan đến tập tin truyền thông như hình ảnh và đoạn phim. Nếu bạn cần hướng dẫn về phương tiện truyền thông, xem bài viết hướng dẫn.

Trước khi tải lên

Đọc kỹ chính sách Nội dung không tự do. GTA Wiki không kiểm soát nội dung chặt chẽ như Wikipedia, mục đich của chúng tôi là cung cấp thông tin về dòng trò chơi Grand Theft Auto và mọi thứ liên kết với nó đến bản quyền của Rockstar Games và Take Two Interactive.

Hợp pháp

Do không bảo lưu tất cả thông tin, toàn bộ bản quyền đều thuộc Rockstar GamesTake Two Interactive.

Hình ảnh không có bản quyền với Rockstar

Hình ảnh như tranh vẽ hâm mộ đăng lên Facebook, DeviantArt,.. chỉ được phép đăng lên GTA Wiki với tác giả gốc.

Giấy phép hình ảnh

Licensing drop down menu

Thanh giấy phép bản quyền

Trang đăng tải tập tin có thanh cuộn chứa giấy phép bản quyền cần thiết. Chọn một lựa chọn sẽ tự động thêm một bản mẫu giấy phép đến một hình ảnh được tải lên.

Tên tập tin

Hình ảnh phải viết từng mô tả bằng dấu gạch nối (-), và những mô tả phải viết không gồm dấu khoảng cách hay gạch dưới (_). Hình ảnh được đăng lên đây không được sử dụng tên quá rộng rãi hoặc trùng lặp. Chẳng hạn như "Tập tin:NikoDepTrai78.jpg" hoặc "Tập tin:TommyVercetti.png" cần phải được sửa tên lại ngay lập tức.

Tập tin phải đổi tên theo biểu mẫu sau:

 • Hình phác họa: Artwork-TenNhanVat-TenVietTatCuaTroChoi
 • Nhân vật: TenNhanVat-TenVietTatCuaTroChoi-MoTaNeuCo
 • Địa điểm: TenDiaDiem-TenVietTatCuaTroChoi-MoTaNeuCo
 • Nhiệm vụ: TenNhiemVu-TenVietTatCuaTroChoi-MoTaNeuCo
 • Thương hiệu: TenSPTH-MoTaNeuCo-TenVietTatCuaTroChoi
 • Phương tiện: TenPhuongTien-TenVietTatCuaTroChoi-AngleOfView-MoTaNeuCo
 • Hình diễn viên:
  • TenLotHo (phương Tây)
  • HoLotTen (phương Đông)
 • Vũ khí: TenVuKhi-TenVietTatCuaTroChoi-MoTaNeuCo

Để dễ hình dung, tham khảo bảng sau:

Đúng Sai
Tập tin:CarlJohnson-GTASA.jpg Tập tin:Carl-Johnson-San-Andreas.jpg
Tập tin:Viceport-GTAVC-Northeastwards.jpg Tập tin:Northeast view of Viceport in GTAVC.jpg
Tập tin:Rhino-GTACW.jpg Tập tin:Rhino in Chinatown Wars.jpg
Tập tin:Hunter-GTAVC-Front.jpg Tập tin:HUNTERGTAVCFRONT.jpg
Tập tin:DesertEagle-GTASA-icon.png Tập tin:DesertEagle GTASA icon.png
Tập tin:Artwork-MariaLatore-GTALCS.jpg Tập tin:MariaLatore-Artwork-GTALCS.jpg
Tập tin:Sprunk-VendingMachine-GTAV.jpg Tập tin:Sprunk-vending-machine-in-GTAV.jpg
Tập tin:RayLiotta.jpg Tập tin:LIOTTA, RAY.jpg

Kích thước hình ảnh

Hình chụp màn hình về cơ bản không được quá nhỏ hoặc quá to. Hình ảnh quá nhỏ sẽ làm giảm chất lượng hiển thị. Nếu hình ảnh quá lớn, chất lượng vượt quá tiêu chuẩn sẽ làm giảm tốc độ kết nối không đảm bảo sử dụng hợp lý.

Hình ảnh về cơ bản, không được nhỏ hơn 400x400. Không bất kỳ lý do gì đăng những hình có bộ khung lên wiki này. Hình ảnh lớn hoặc nhỏ sẽ bị xóa.

Phương tiện đã được độ

Như cẩm nang về văn phong, nếu xe được độ bởi người chơi, nó KHÔNG BAO GIỜ được phép đăng lên trang này, tuy nhiên nếu xe được gắn mác là "đã độ sẵn" trong trò chơi, (đặc biệt trong phiên bản làm lại của GTA V), thì được phép cho vào thư viện ảnh.

Đoạn phim

 • TOÀN BỘ đoạn phim cần phải trình bày hình ảnh và âm thanh rõ ràng.
 • Toàn bộ đoạn phim phải gắn bản quyền thuộc về ai, trang web của video đó hoặc Rockstar Games.
 • Toàn bộ đoạn phim phải liên quan đến GTA (trừ trường hợp ngoại lệ được phép khi bảo quản viên cấp quyền).
 • Đoạn phim KHÔNG vi phạm chính sách khác như rò rỉ nhà sản xuất.
 • Đoạn phim phải gắn giấy phép bản quyền nếu chứa sản phẩm âm nhạc.
 • Đoạn phim, hình ảnh không được phép có đóng dấu.

Bảo quản viên và Ghi chú

Toàn bộ thành viên bảo quản viên của GTA Wiki phải tuân theo chính sách này, bằng cách thường xuyên bảo trì danh sách Tập tin gần đây và thu xếp hình ảnh đạt tiêu chuẩn chính sách. Hình ảnh này phải hợp với văn phong nếu cần.

Bảo quản viên có quyền: