FANDOM


Đây là bản thống nhất về các án phạt áp dụng cho các trường hợp phá hoại, khiêu khích trên wiki, áp dụng cho những hành động vi phạm các Điều khoản mới nêu ở trên. Bản thống nhất có tổng cộng là 7 án phạt cơ bản, được chia ra thành 2 mức là NhẹNặng:

Quy định

Mức độ Nhẹ (vi phạm lần đầu, mức độ nghiêm trọng thấp)

 • Vô ý mắc lỗi, không có chủ đích: cảnh cáo.
 • Cấp độ 1: cảnh cáo hoặc cấm tài khoản 3 ngày.
 • Cấp độ 2: cấm tài khoản 1 tuần đến 1 tháng.
 • Cấp độ 3: cấm tài khoản 3 tháng.

Mức độ Nặng (vi phạm nhiều lần, mức độ nghiêm trọng cao hoặc cố ý vi phạm)

 • Cấp độ 4: cấm tài khoản 6 tháng.
 • Cấp độ 5: cấm tài khoản 1 năm.
 • Cấp độ 6: cấm tài khoản vĩnh viễn.

Lưu ý

 • Thứ nhất: Sáu ý nêu trên, vừa là 6 cấp độ, đồng thời cũng vừa tương ứng với số lần vi phạm của một cá nhân. Nếu như án phạt ở cấp độ trước đã hết hạn mà người bị cấm vẫn tiếp tục tái phạm, thì bảo quản viên sẽ tiếp tục tiến lên Cấp độ tiếp theo, và cứ thế áp dụng cho tới cấp độ nặng nhất là cấm vĩnh viễn.
 • Thứ hai: Về hành vi vi phạm, những thành viên vi phạm cần có hình phạt thích đáng. Bảo quản viên sẽ tùy vào trường hợp vi phạm mà xử lý. Nếu như người vi phạm vì lý do không kiềm chế hành vi, vì tức giận nhất thời mà có những hành động phá hoại, thì bảo quản viên sẽ cảnh cáo và áp dụng hình phạt Cấp độ 2, tức là cấm tài khoản 1 tháng, nếu còn tái phạm sẽ tiếp tục tăng lên.
 • Thứ ba: Hệ thống án phạt này chỉ áp dụng đối với những trường hợp vi phạm riêng lẻ hoặc với số lượng ít. Nếu như wiki xảy ra những đợt tấn công, phá hoại lớn với số lượng lớn, có dấu hiệu bầy đàn, kéo bè kéo cánh, thì bảo quản viên sẽ lập tức áp dụng hình phạt từ Cấp độ 5 trở lên, tức là cấm tài khoản từ 1 năm cho đến vĩnh viễn.
 • Thứ tư: Trường hợp thành viên tham gia không để đóng góp cho cộng đồng phát triển, mà để tham gia với mục đích cá nhân thì khi vi phạm bảo quản viên sẽ cấm tài khoản từ cấp độ 2 trở lên nếu vi phạm, tức là 1 tháng cho đến vĩnh viễn. Còn nếu như đó là hành vi vi phạm do cố ý, mang tính côn đồ, khiêu khích, thì bảo quản viên sẽ cấm tài khoản vĩnh viễn mở mức độ 6, không cần xem xét.