FANDOM


GTA Wiki có quy định về những thông tin sử dụng bản quyền.

Sử dụng nội dung trên GTA Wiki

Bạn có thể sử dụng nội dung trên GTA Wiki để dành cho mục đích tham khảo. Gồm những việc bạn muốn học hỏi thêm thông tin về GTA, hoặc tra cứu thông tin có thể tái chia sẻ ở trang mạng khác.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn sao chép nguyên văn bản chính thức từ GTA Wiki để sử dụng trên trang mạng khác, bạn phải xin phép trước khi thực hiện điều đó tại trang thảo luận bản quyền.

Truyền tải nội dung lên GTA Wiki

Cấm mọi thông tin có bản quyền sao chép và lan tỏa sử dụng trên GTA Wiki trừ khi bạn là người chủ xác thực bản quyền đó, hoặc có thẩm quyền được sử dụng công cộng. Tuy nhiên, một số nội dung chẳng hạn như logo, hình chụp màn hình, tên hoặc một số từ ngữ lấy từ trò chơi (chẳng hạn như lời thoại) cần phải sử dụng hợp lý. Bất kỳ nguồn văn bản nào hoặc hình ảnh được lấy ra cần phải được chú thích nguồn gốc, trừ khi đó là hình ảnh biểu trưng thật (như logo công ty) hoặc tự sáng tạo (phi tác giả).

Chúng tôi cho phép sử dụng hình chụp màn hình trong trò chơi để giới thiệu các trò chơi, nhân vật, phương tiện và địa điểm. Chúng tôi cũng cho phép sử dụng các hình ảnh đã đăng tải trên đây bất kỳ lý do nào, và (theo mặc định) cho phép hình ảnh trên đây tái sử dụng cho mục đích khác. Miễn là bạn phải ghi chú nguồn tham khảo. Tuy nhiên, nếu chủ sở hữu bản quyền muốn tranh chấp bản quyền hình ảnh, hãy thảo luận tại trang thảo luận dành cho hình ảnh hoặc tại trang này.

Bản mẫu bản quyền

Xem: bản mẫu bản quyền để xem các bản mẫu giấy phép sử dụng lên hình ảnh, còn khác xem:

Bản mẫu:Screenshot hoặc Bản mẫu:Chụp màn hình:


GrandTheftAuto-Logo

Đây là một ảnh chụp màn hình của một trò chơi Grand Theft Auto - một trò chơi điện tử được nắm giữ bản quyền bởi Rockstar Games.

Trên GTA Wiki, đây là một hình chụp màn hình có độ phân giải tiêu chuẩn, nhằm mục đích chú thích thông tin, sử dụng để minh họa lan tỏa của trò chơi như lời giải đáp, hoặc dùng để minh họa một nhân vật hay vật phẩm có bản quyền dựa trên hình chụp màn hình, được đánh giá là sử dụng hợp lý theo luật Bản quyền, và lưu ý là nó không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ chủ bên thứ ba nào để cung cấp nội dung bản quyền, không dùng để phát sinh lợi nhuận từ nội dung và ý kiến được đưa ra là không thể dùng để biểu trưng mọi hình thức. Trò chơi Grand Theft Auto là trò chơi điện tử có bản quyền, được phân phối và ấn bản bởi Rockstar Games. Để tái sử dụng hình ảnh, bạn phải liên kết nội dung với trang này như chú thích.

Đọc GTA Wiki:Bản quyền để biết thêm thông tin về chính sách bản quyền của chúng tôi.

Không chịu trách nhiệm

GTA Wiki sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ mọi tranh chấp nào bởi nội dung tạo ra của những thành viên đã đăng nhập.

Tranh chấp bản quyền

Nếu bạn tin rằng có nội dung vi phạm bản quyền, hãy liên lạc với chúng tôi, và cung cấp những thông tin giấy phép xác thực của nội dung cần báo cáo. Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ giải quyết vấn đề sớm nhất nếu cần thiết.