FANDOM


Mình là Bảo Nguyễn. Mình sẽ hoạt động ở wiki này trong kì nghỉ Tết này. Hiện tại mình đang có đam mê trò chơi GTA và sẽ xây dựng nó đúng hơn.

Những bạn mới nào tham gia Wiki. Cố gắng theo dõi hoạt động của Wiki GTA để xem có gì cần sửa đổi, sau đó khi hoàn thành, áp dụng nó vào đây luôn. Khi nào mình có thông báo chưa cho phép dùng bản mẫu vội, các bạn nhớ theo. 1 bản mẫu ảnh hưởng rất nhiều đến các bài viết chứa nó, nên việc sửa đổi sẽ tương đối khó khăn. (Hiện tại chưa có đâu :P)

Thế thôi. Có gì mình sẽ thông báo tiếp sau. Tạm thời giờ các bạn cứ làm theo. Mình thì dạo này lười quá. :P