FANDOM


Tài liệu này được nhập từ Bản mẫu:Hộp thông tin nhiệm vụ/doc

Sử dụng

Bên dưới có một ví dụ về nhiệm vụ "The Cousins Bellic."

Cú pháp

USAGE
{{infobox mission
|name      = Tên nhiệm vụ. Chỉ cần cho những nhiệm vụ đòi hỏi DISPLAYTITLE.
|game      = Trò chơi. Xem cú pháp phía dưới.
|image     = Hình ảnh
|size      = chưa sử dụng
|caption    = Chú thích
|for      = Người giao nhiệm vụ
|target     = Mục tiêu
|tod      = Định dạng 24 giờ nhiệm vụ bắt đầu. Nếu không thì sẽ để thời gian trong trò chơi.
|maxkillcount  = Số lượng kẻ thù người chơi giết
|todo      = Mục tiêu nhiệm vụ
|todo_toomuch  = Chỉ dùng nếu có 15 mục tiêu trở lên
|location    = Địa điểm bắt đầu nhiệm vụ
|cost      = Yêu cầu
|fail      = Lý do thất bại
|fail_toomuch  = Chỉ dùng nếu có 15 lý do thất bại trở lên
|reward     = Phần thưởng nhiệm vụ
|reward_toomuch = Chỉ dùng nếu có 15 phần thưởng trở lên
|first     = 
|last      = 
|unlockedby   = Nhiệm vụ trước
|unlocks    = Nhiệm vụ tiếp theo
|sidemission  = Chỉ dùng khi bản mẫu là dành cho nhiệm vụ bên lề
|cutscene    = Chỉ dùng khi bản mẫu là dành cho nhiệm vụ chỉ có đoạn cắt cảnh.
|freaks     = Chỉ dùng khi bản mẫu là dành cho nhiệm vụ Strangers and Freaks.
|bunkermode   = Chỉ dùng khi bản mẫu là dành cho nhiệm vụ Bunker Adversary.
}}

Ví dụ

{{Infobox_mission
|name   = The Cousins Bellic
|image  = TheCousinsBellic-GTAIV-NikomeetsRoman.jpg
|size   = 200px
|caption = Hai người anh em họ Bellic đoàn tụ
|game   = IV
|for   = [[Roman Bellic]]
|location = [[Platypus|The Platypus]], cuối [[Mohanet Avenue]] tại [[East Hook]], [[Broker]]
|reward  = {{BP}} $25<br>{{BP}} [[Nhà Broker]]
|fail   = {{BP}} [[Wasted]]<br>{{BP}} [[Busted]]<br>{{BP}} [[Roman Bellic|Roman]] chết<br>{{BP}} [[Roman's Taxi|Xe]] bị phá hỏng<br>{{BP}} Phương tiện bị mắc kẹt<br>{{BP}} Bỏ rơi Roman
|todo   = {{BP}} Đến '''<span style="color:#C6BF8A">nơi ở của Roman.</span>'''
|unlocks = {{BP}} [[It's Your Call]] <br> {{BP}} [[Thành tích và Cúp (GTA IV)|''Off The Boat'']] (5{{G}}/[[image:Trophy_Bronze.png|16px]])
}}

Cho ra

"game" Parameter IDs

Below are the game ID's that should be used in the "game" parameter field.
GTA1  (Grand Theft Auto 1)
2     (Grand Theft Auto 2)
L1961 (Grand Theft Auto: London 1961)
L1969 (Grand Theft Auto: London 1969)
III   (Grand Theft Auto III)
VC    (Grand Theft Auto: Vice City)
SA    (Grand Theft Auto: San Andreas)
A     (Grand Theft Auto Advance)
LCS   (Grand Theft Auto: Liberty City Stories)
VCS   (Grand Theft Auto: Vice City Stories)
IV    (Grand Theft Auto IV)
TLAD  (The Lost and Damned)
TBOGT (The Ballad of Gay Tony)
CW    (Grand Theft Auto: Chinatown Wars)
V     (Grand Theft Auto V)
O     (Grand Theft Auto Online)
Adversary     (Grand Theft Auto Online -- Adversary Mode infobox theme)
mpimportexport     (Grand Theft Auto Online -- SecuroServ infobox theme)
mpreplay     (Grand Theft Auto Online -- Freemode Events infobox theme)
mplowrider     (Grand Theft Auto Online -- Lamar Mission infobox theme)
mpgunrunning     (Grand Theft Auto Online -- MOC infobox theme)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.