FANDOM


Willis är ett litet grannskap i östra Dukes, Liberty City. Området är bestående av gamla affärsgats-hus i holländsk stil kolonialstil blandat med gammal engelsk collegebebyggelse. [I T-korsningen där gatorna Ellery Street (Ellerïegatan) och Seymour Avenue möts, så ligger Station Square. Station Square ligger framför högbanestationen Lynch Street Station och korsningen och torget ligger omgärdad av gamla engelska college-hus. De två gatorna som går in till torget går genom valv genom husen, vilket gör att torget ser mysigt och muromgärdat ut. Gatorna här vid torget är belagda med rött tegel, som också höjer åldersfaktorn på området

Willis
Bild 27

Vägen in till Meadows Park

Bild 263423

Korsvirkeshus i Willis.