FANDOM


Vauxite Station är en tunnelbanestation i Liberty Citys tunnelbanesystem. Stationen ligger belägen på Vauxite Street (Bauxitgatan) mellan Ivy Drive South (Södra Murgrönevägen) och Galveston Avenue i grannskapet North Holland i norra Algonquin. A/J Algonquins yttre linje betjänar stationen.

LINJE: A/J Algonquin Outer Line

PERRONGER: 2

SPÅR: 2

STADSDEL: Algonquin

NÄSTA NORD: Quartz West Station: A/J

NÄSTA SYD: Vespucci Circus Station: A/J

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.