FANDOM


Terr Oil är ett bensinbolag med en bensinstation i korsningen Albany Avenue och Topaz Street precis intill East Borough Bridge i grannskapet Middle Park East. Enligt vad jag och andra spelare vet så finns det bara en bensinstation tillhörande Terr Oil i Liberty City. Trots bensinbolagets lilla storlek så har den ett stort raffinaderi i Acter Industrial Park i sin ägo. Raffinaderiet upptar hela kvarteret mellan Plumbbob Avenue, Praetorian Avenue, Plumbers Skyway och en ej namngiven infarstväg i öst.


Länk: Bensinbolag

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.