FANDOM


Det svenska apoteket, Swedish Pharmacy, är ett apotek beläget på Babbage Drive:s östra sida, mellan Flemming Avenue och Farnsworth Road i grannskapet Acter i Alderney. Apoteket är inrymt i en kubformad gulbrun tegelbyggnad med en stor röd skylt som täcker nästan en tredjedel av framsidan med texten: "SWEDISH PHARMACY" och lite andra texter. Apoteket går inte att äntra, men eftersom att det är svenskt så borde det nämnas här på GTA Svenska. På apoteksskylten står också "WE ACCEPT MEDICAL INSURANCE AND OTHER INSURANCES", vilket betyder "vi accepterar medicinalförsäkring och annan försäkring" (som betalning). Apotekets nummer är 808-555-0868, men om man ringer så bryts samtalet med piptoner.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.