FANDOM


Police Patrol är en av två polisbilar som används av LCPD. Police Patrol är baserad på Chevrolet Impala. Police Patrol-bilen kan ses över hela staden tillsammans med the Police Cruiser som är den vanligaste av polisfordonen. Police Patrol:en tillverkas av bilföretaget Declasse Fordonet används ofta för patrullering, istället för jakt, eftersom den är tyngre än the Police Cruiser.

Policepatrol


  • T.h. = till höger