GTA Svenska
Advertisement

Pill Pharm är den ledande apotekskedjan med apotek på ett fyrtiotal platser runtom i Liberty City. Apotekets butiker går inte att äntra men eftersom de är en så stor kedja så förtjänar de att få sitt namn hört på GTA Svenska. Apotekets symbol är en röd text med ordet "Pill" i dubbelt så stor text som "Pharm" som är understruket med ett gult och ett blått sträck (ibland bara den ena av dem). På vissa apotek står även texten "Chemist" med kursiv text efteråt eller så läggs två röd-vita tabletter in på skylten. Apoteket har trots sin utbreddhet inte monopol, utan man kan medan man åker bil (framförallt i Broker) se gröna neonkors som är symbol för apotek i många länder.

PillPharm.png

Advertisement