GTA Svenska
Advertisement

Northern Gardens är ett grannskap i Liberty City. Grannskapet ligger i norra Bohan och det gränsar till Boulevard i väst, Industrial i syd, Little Bay i öst och ett ej namngivet hav i norr.


Karaktär[]

Northern Gardens är ett framförallt urbant område med framförallt bostadshus och byggnader i affärsgatu-stil. Delen av grannskapet öster om Altona Avenue består av fristående, höga lägenhetsbyggnader. De mer exklusiva bostäderna inrymda i stadshus av tegel, ligger närmare gränsen mot Little Bay. The Northern Expressway (Norra expressleden) skär igenom grannskapet och bildar en gräns mellan grannskapets södra urbana delar och den obebodda men folkfyllda parken. Grannskapet är en liknelse av Co-Op City i Bronx.