GTA Svenska

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 14 maj 2009 kl. 11.09Fil969 diskussion bidrag 552 byte +552 Skapade sidan med ''''Norra Alderneys biltvätt''' är en servicestation på Big Horn Drive (Stora Hornsvägen) i grannskapet Westdyke i Alderney. Biltvätten ligger i den nordöstra delen ...'