GTA Svenska
Advertisement

NOOSE Patriot används som utryckningsfordon av Inrikessäkerhetsverket, NOOSE. Bilen som är av modell efter Hummer, tillkallas när du nått en efterlysningsgrad på tre stjärnor eller fler.

200px-NoosePatriot.JPG
Advertisement