FANDOM


ENFORCER

Detta är en NOOSE Enforcer. Den används av Inrikessäkerhetsverket, NOOSE i Liberty City som insatsfordon. Den tillverkas av biltillverkaren Brute. NOOSE använder Enforcer:n när du nått en efterlysningsgrad på fyra stjärnor eller fler. När du jagas av LCPD så tillkallas NOOSE. NOOSE Enfocer är ett av de tyngsta fordonen i Liberty City, som de flesta tillverkas av biltillverkaren Brute.