FANDOM


Little Bay är ett grannskap beläget i öst-mellersta Bohan. Grannskapet är ett av de minsta i Liberty City och det ligger beläget med havet i öst, syd och delvis i norr. Annars så gränsar grannskapet till Industrial i syd och Northern Gardens i norr och väst. Northern Expressway (Norra Expressleden) gårgenom grannskapet och Dukes Bay Bridge börjar i grannskapet. Grannskapet är också hem för den Albanska maffian, vilket gör grannskapet ganska farligt att vistas i.


Karaktär Redigera

Little Bay är huvudsakligen ett bostadsområde bestående av medelklassbostäder i stads-affärsgatu-stil med några ganska exklusiva bostäder. Området nära expressleden vid Nedklippsmotet består huvudsakligen av parkeringar, bensinstationer och mindre affärsbyggnader, dessa belägna framförallt vid den mycket trafikerade korsningen mellan Flanger Street (Flangérsgatan) och Downrock Loop (Nedklippsmotet).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.