FANDOM


Liberty Citys Poliskabinett (Liberty City Police Cabinett) är det beslutande utskottet i frågor rörande Liberty Citys polis. Poliskabinettet är det högsta beslutsorganet och det är rangordnat ett steg över Polischefen. Kabinettet består av Poliskommissionären, Mitt Fitzsimmons som är ordföranden, Vice Poliskommissionären Francis McReary som är vice ordföranden, samt ett borgarråd från varje stadsdel (troligtvis, eftersom att New York har det på det sättet). Kabinettet har sin kammare på den nionde våningen i stadshuset.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.