FANDOM


Hickey Bridge är en liten bro (med två filer) som kopplar samman Varsity Heights i Algonquin, med Alderney City. Hikey Bridge är Liberty Citys näst kortaste bro (efter Leaper's Bridge, och den utgör slutet på Topaz Street (Topasgatan) varifrån den kan nås. Den kan även nås via sina egna påfartsramper från Union Drive och om man kör längs Topasgatan mot Alderney så kommer man automatiskt upp på Plumbers Skyway.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.